Redovna Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore održaće se u utorak, 3. jula 2018. godine.

Skupština će se održati u salonu „Lesendro“ hotela „Ramada“ u Podgorici sa početkom u 13 časova.

Za redovnu Skupštinu FSCG utvrđen je sljedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine;

2. Izbor radnih tijela Skupštine;
    a) radnog predsjedništva,
    b) verifikacione komisije,
    c) izvjestioce,
    d) zapisničara,
    e) ovjerivače zapisnika.

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine FSCG održane 05.07.2017. godine

4. Izvještaj o finansijskom poslovanju FSCG u 2017. godini;

5. Izvještaj o aktivnostima FSCG u periodu između dvije Skupštine;

6. Tekuća pitanja.

Skupština je otvorena za predstavnike medija i sve zainteresovane posjetioce.