Centar za edukaciju trenera FSCG, na osnovu Trenerske konvencije UEFA i drugih propisa, obavlja djelatnost osposobljavanja i usavršavanja fudbalskih trenera na programima za UEFA „PRO“, UEFA „A“, UEFA „B“, UEFA ,,C“, UEFA - trener golmana („A“ nivo), UEFA - trener golmana (,,B“ nivo), Nacionalnu futsal licenca, Nacionalnu „C“ licencu, Nacionalnu licencu za trenera golmana i Nacionalnu fitnes licencu. 

  • O centru
  • Predavači
  • Program rada
  • Kriterijumi
  • Registar trenera
  • Vijesti

Centar za edukaciju trenera FSCG osnovan je odlukom Izvršnog odbora u decembru 2007. godine i istog mjeseca počinje sa radom na pripremi programa edukacije koji će se sprovoditi u centru.

Godinu dana kasnije, 14. decembra 2008. godine Fudbalski savez Crne Gore i UEFA potpisali su Konvenciju o međusobnom priznavanju doploma i licenci na nivou UEFA „B“ programa i dozvolu za početak realizacije UEFA „A“ programa.

Od decembra 2012. godine Centar za edukaciju sprovodi i najzahtjevniji program edukacije trenera – UEFA „PRO“ program. Time je crnogorskim trenerima omogućeno da u svojo zemlji steknu najveće trenersko zvanje.

Od početka rada Centar za edukaciju trenera odškolovao je osam generacija polaznika programa za UEFA „B“ licencu, pet generacija na programu za UEFA „A“ licencu i četiri generacije polaznika na programu za UEFA „PRO“ licencu.

Od UEFA specifičnih programa, Centar za edukaciju trenera FSCG odškolovao je po jednu generaciju UEFA ,,A" i ,,B" Goalkeeper lincence. 

Pored toga, tokom 2009. godine organizovan je specifičan UEFA „B + A“ program za 50 trenera sa diplomom viših fudbalskih trenera i minimum pet godina iskustva u radu, dok su u septembru 2016. godine organizovana dva specifična programa edukacije – program nacionalne Futsal licence i program nacionalne licence za trenere golmana. 

Godine 2020. Centar za edukaciju trenera FSCG realizovao je projekat prve generacije Nacionalne Fitness licence. 

Centar za edukaciju trenera FSCG čine direktor Centra za edukaciju trenera Dr Niko Raičković, stručno vijeće u sastavu Dr Nikola Rakojević (predsjednik), Mojaš Radonjić, Dr Predrag Maraš, Branislav Milačić, Miodrag Radulović, Nebojša Jovović i Stanko Tomičić (članovi) i sekretar Boris Ljutica.

Stalni predavači

Tehničko - taktičke teme 

Dr Niko Raičković - senior edukator

Dr Nikola Rakojević - senior edukator

Boris Ljutica - senior edukator

Dragoje Leković - senior edukator, lider UEFA golmanske edukacije

Mojaš Radonjić - edukator

Miodrag Džudović - edukator

Igor Lukovac - edukator

Miloš Nikezić - edukator

Božidar Vuksanović - mentor golmanske edukacije

Nikola Marčelja - edukator, menotor golmanske edukacije

Mileta Radulović - mentor golmanske edukacije

 

Kondicione teme

Kosta Goranović - lider UEFA fitness edukacije

Nikola Vukčević - predavač

Jadranka Pavićević - edukator

 

Stručno pedagoške-psihološke teme

Radoje Novović - lider

 

Teme anatomije, fiziologije i sportske medicine

Dr Predrag Maraš - lider

 

Mediji i odnosi sa javnošću 

Vladimir Jovićević - lider

 

Sudijske teme 

Amil Gerina

Božo Ćorsović

 

Organizaciona i pravna pitanja

Momir Đurđevac 

Mladen Ivanović

Program rada Centra za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore za 2024. godinu 

Januar

UEFA C licenca III generacija I grupa II semestar
UEFA A licenca VI generacija II grupa I semestar
Edukacija edukatora –licenciranje edukatora II seminar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B ,UEFA A  i UEFA Pro nivou

Feburar

Sastanak stručnog vijeća CET FSCG
UEFA C licenca III generacija II grupa II semestar
UEFA A licenca VI generacija I grupa II semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B ,UEFA A  i UEFA Pro nivou

Mart

UEFA C licenca III generacija II grupa II semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B ,UEFA A  i UEFA Pro nivou

April

Sastanak stručnog vijeća CET FSCG
UEFA C licenca III generacija I grupa III semestar
UEFA A licenca VI generacija II grupa II semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B ,UEFA A  i UEFA Pro nivou

Maj

UEFA C licenca III generacija II grupa III semestar
UEFA A licenca VI generacija I grupa III semestar
Konkurs za UEFA Pro licencu V generacija
Konkurs za UEFA A Fitnes licencu I generacija
Konkurs za UEFA B GK licencu II generacija
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B ,UEFA A  i UEFA Pro nivou

Jun

UEFA fitnes A licenca I generacija I semestar
UEFA  B GK licenca I semestar II generacija 
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Jul

Nacionalna C licenca Leader course –Srednja regija
UEFA PRO licenca V generacija I semestar
UEFA A licenca VI generacija II grupa III semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B  i UEFA A nivou

Avgust

UEFA A licenca VI generacija I grupa IV semestar
UEFA fitnes A licenca I generacija II semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Septembar

UEFA B GK II semestar II generacije
Nacionalna C licenca Leader course  –Južna regija
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Oktobar

Satanak stručnog vijeća CET FSCG
UEFA A licenca VI generacija II grupa IV semestar
UEFA PRO licenca V generacija II semestar
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Novembar

UEFA B GK III semestar II generacije
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Decembar 

UEFA PRO licenca V generacija III semestar
Produženja licenci UEFA C,UEFA B,UEFA A i UEFA Pro
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Kandidati zainteresovani za upis na školovanje za sticanje UEFA licenci u Centru za edukaciju trenera FSCG moraju zadovoljiti sljedeće uslove: 

UEFA „PRO“ licenca

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportsku biografiju, adresu i kontakt telefon,
- diplomu o završenoj srednjoj školi,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 60 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „A“ licencom sa ocjenom 8, 9 ili 10, 
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „A“ licencom i
- poznavanje najmanje jednog zvaničnog jezika UEFA.

UEFA „A“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- potvrdu o završenom srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 55 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „B“ licencom sa ocjenom 8, 9 ili 10,
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „B“ licencom i
- mišljenje mentora o stažiranju.

UEFA „B“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu, 
- dokaz o završenom srednjem obrazovanju, 
- potvrdu o završenom najmanje trogodišnjem srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najmanje 20 a najviše 45 godina starosti,
- kandidat mora imati najmanje 10 godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili UEFA „C“ licencu sa ocjenom 8, 9 ili 10 i najmanje jednu godinu rada sa UEFA ,,C“ licencom, 
- položen test provjere fudbalske tehnike. 

UEFA „C“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu, 
- dokaz o završenom srednjem obrazovanju, 
- potvrdu o završenom najmanje trogodišnjem srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najmanje 18 godina starosti,
- kandidat mora imati najmanje pet godina aktivnog igranja u fudbalskim klubovima različitih kategorija ili Nacionalnu „C“ licencu sa ocjenom 8, 9 ili 10 i najmanje jednu godinu rada sa Nacionalnom ,,C“ licencom, 
- položen test provjere fudbalske tehnike. 

Meridianbet 1. CFL 23/24

#TimUt.Pob.Ner.Por.G+G-GRBod.
1.Budućnost3015965634+2254
2.Dečić Admiral Bet3015964225+1754
3.Sutjeska Meridianbet29121343825+1349
4.Jezero3012993530+545
5.Mornar29111262826+245
6.Petrovac3081483231+138
7.Arsenal2971393445-1134
8.Jedinstvo Franca30610143243-1128
9.OFK Mladost Lob.bet2967162945-1625
10.Rudar3056192143-2221