Centar za edukaciju trenera FSCG, na osnovu Trenerske konvencije UEFA i drugih propisa, obavlja djelatnost osposobljavanja i usavršavanja fudbalskih trenera na programima za UEFA „PRO“, UEFA „A“, UEFA „B“, UEFA ,,C“, UEFA - trener golmana („A“ nivo), UEFA - trener golmana (,,B“ nivo), Nacionalnu futsal licenca, Nacionalnu „C“ licencu, Nacionalnu licencu za trenera golmana i Nacionalnu fitnes licencu. 

  • O centru
  • Program rada
  • Registar trenera
  • Kriterijumi
  • Vijesti

Centar za edukaciju trenera FSCG osnovan je odlukom Izvršnog odbora u decembru 2007. godine i istog mjeseca počinje sa radom na pripremi programa edukacije koji će se sprovoditi u centru.

Godinu dana kasnije, 14. decembra 2008. godine Fudbalski savez Crne Gore i UEFA potpisali su Konvenciju o međusobnom priznavanju doploma i licenci na nivou UEFA „B“ programa i dozvolu za početak realizacije UEFA „A“ programa.

Od decembra 2012. godine Centar za edukaciju sprovodi i najzahtjevniji program edukacije trenera – UEFA „PRO“ program. Time je crnogorskim trenerima omogućeno da u svojo zemlji steknu najveće trenersko zvanje.

Od početka rada Centar za edukaciju trenera odškolovao je osam generacija polaznika programa za UEFA „B“ licencu, pet generacija na programu za UEFA „A“ licencu i četiri generacije polaznika na programu za UEFA „PRO“ licencu.

Od UEFA specifičnih programa, Centar za edukaciju trenera FSCG odškolovao je po jednu generaciju UEFA ,,A" i ,,B" Goalkeeper lincence. 

Pored toga, tokom 2009. godine organizovan je specifičan UEFA „B + A“ program za 50 trenera sa diplomom viših fudbalskih trenera i minimum pet godina iskustva u radu, dok su u septembru 2016. godine organizovana dva specifična programa edukacije – program nacionalne Futsal licence i program nacionalne licence za trenere golmana. 

Godine 2020. Centar za edukaciju trenera FSCG realizovao je projekat prve generacije Nacionalne Fitness licence. 

Centar za edukaciju trenera FSCG čine direktor Centra za edukaciju trenera Dr Niko Raičković, stručno vijeće u sastavu Dr Nikola Rakojević (predsjednik), Mojaš Radonjić, Dr Predrag Maraš, Branislav Milačić, Miodrag Radulović, Nebojša Jovović i Stanko Tomičić (članovi) i sekretar Boris Ljutica.

Januar

I semestar I generacije UEFA C + B licence
Produženje Nacionalne C licence
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B i UEFA A nivou

Februar

Sastanak stručnog vijeća CET FSCG
II semestar UEFA C licenca  II generacija A grupa
Futsal seminar Nacionalna licenca
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B i UEFA A nivou

Mart

I semestar UEFA C licenca II generacija C grupa
VIII semestar IV generacije UEFA Pro licence
II semestar I generacije UEFA  C + B licence
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B i UEFA A nivou

April

I semestar UEFA C licenca II generacija B grupa
Sastanak stručnog vijeća CET FSCG
III semestar UEFA C licenca II generacija A grupa
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B i UEFA A nivou

Maj 

Nacionalna C licenca
II semestar UEFA C licenca II generacija C grupa
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B i UEFA A nivou

Jun

II semestar UEFA C licenca  II generacija B grupa
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B, UEFA A i UEFA Pro nivou

Jul

Nacionalna C licenca Leader course –Srednja regija
III semestar  I generacije UEFA  C + B licence
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C,UEFA B,UEFA A i UEFA Pro nivou

Avgust

III semestar UEFA C licenca  II generacija C grupa
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B, UEFA A i UEFA Pro nivou

Septembar 

III semestar UEFA C licenca II generacija B grupa
Nacionalna C licenca Leader course – Južna regija
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B,UEFA A i UEFA Pro nivou

Oktobar 

Sastanak stručnog vijeća CET FSCG
IV semestar I generacije UEFA C + B licence
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B, UEFA A i UEFA Pro nivou

Novembar 

Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B, UEFA A i UEFA Pro nivou

Decembar 

Produženja licenci UEFA B, UEFA A i UEFA Pro
Polaganje diplomskih ispita na UEFA C, UEFA B, UEFA A i UEFA Pro nivou

Kandidati zainteresovani za upis na školovanje za sticanje UEFA licenci u Centru za edukaciju trenera FSCG moraju zadovoljiti sljedeće uslove: 

UEFA „PRO“ licenca

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportsku biografiju, adresu i kontakt telefon,
- diplomu o završenoj srednjoj školi,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 60 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „A“ licencom sa ocjenom 8, 9 ili 10, 
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „A“ licencom i
- poznavanje najmanje jednog zvaničnog jezika UEFA.

UEFA „A“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- potvrdu o završenom srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najviše 55 godina starosti,
- završeno školovanje za trenera sa UEFA „B“ licencom sa ocjenom 8, 9 ili 10,
- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „B“ licencom i
- mišljenje mentora o stažiranju.

UEFA „B“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu, 
- dokaz o završenom srednjem obrazovanju, 
- potvrdu o završenom najmanje trogodišnjem srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najmanje 20 a najviše 45 godina starosti,
- kandidat mora imati najmanje 10 godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili UEFA „C“ licencu sa ocjenom 8, 9 ili 10 i najmanje jednu godinu rada sa UEFA ,,C“ licencom, 
- položen test provjere fudbalske tehnike. 

UEFA „C“ licenca 

Kandidati moraju biti državljani Crne Gore.
Ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog Saveza.

Kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta i ispunjavati sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi
- Kratku sportska biografija, adresu i kontakt telefon,
- izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu, 
- dokaz o završenom srednjem obrazovanju, 
- potvrdu o završenom najmanje trogodišnjem srednjem obrazovanju,
- zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 nedjelje),
- potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi
- kandidat može imati najmanje 18 godina starosti,
- kandidat mora imati najmanje pet godina aktivnog igranja u fudbalskim klubovima različitih kategorija ili Nacionalnu „C“ licencu sa ocjenom 8, 9 ili 10 i najmanje jednu godinu rada sa Nacionalnom ,,C“ licencom, 
- položen test provjere fudbalske tehnike. 

Meridianbet 1. CFL 23/24

#TimUt.Pob.Ner.Por.G+G-GRBod.
1.Budućnost10541199+1019
2.Dečić105231110+117
3.Jezero10442107+316
4.Sutjeska Meridianbet103611510+515
5.Petrovac10352109+114
6.Arsenal103431313013
7.Mornar1026289-112
8.OFK Mladost Lob.bet102441215-310
9.Jedinstvo Franca102351116-59
10.Rudar10127112-115