Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate B grupe IV generacije polaznika na školovanju za UEFA „A“ licence da će drugi semestar biti realizovan od 01. do 05.10.2017 godine u hotelu "Palma" u Tivtu.

Kandidati su obavezni da izvrše uplatu drugu rate školarine u iznosu od 200,00 eura na žiro račun 525-275-92 Centra za edukaciju trenera FSCG i dostave potrvdu o uplati po dolasku u hotel.

Kandidati su obavezni da završe seminarski rad iz prvog semestra i dostave dnevnik rada, kao i da tokom predavanja imaju lap top računar. Opremu za rad, izuzev patika i kopački, kandidati će dobiti po dolasku u hotel.

Polaznici moraju biti zdravstveno i kondiciono sposobni i spremni za praktičan rad. Troškove boravka u hotelu snose sami.

Kandidati su dužni da se prijave hotel u suboru, 1. septembra do 17:00 časova.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković