Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik druge generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Nebojša Asanović uspješno odbranio diplomski rad i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Asanović je odradio dvonedjeljno stažiranje u APOEL-u sa Kipra i odbranio diplomski rad na temu "Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba APOEL".

Članovi komisije pred kojom je Asanović branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Mojaš Radonjić, Aleksandar Miljenović i Boris Ljutica.