Redovni seminar za sudije sa Jedinstvene liste za suđenje Fudbalskog saveza Crne Gore i kontrolore suđenja Telekom 1. CFL i Druge lige biće održan u Pljevljima od 28. do 30. jula.

Tokom boravka u Pljevljima, Sudijska komisija FSCG će steći uvid u zdravstveno stanje sudija i provjeriti njhovu fizičku pripremljenost putem fitnes testa.

Članovi Komisije prezentovaće sudijama amandmane na Pravila fdubalske igre, instrukcija koje je UEFA pripremila za drugi dio sezone i prvojeriti teorijsko znanje sudija.

Seminar za sudije sa Razvojne liste FSCG i instruktore suđenja iz Južne, Sjeverne i Srednje regije održaće se od 30. jula do 1. avgusta.