Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 27.04.2022.godine, razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2022/23.

Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma – sportski,  infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski – a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno.

Konstatovano je da je ukupno devet klubova apliciralo za UEFA licencu, i to: FK „Budućnost“, FK „Dečić“, FK „Sutjeska“, FK „Podgorica“, FK „Rudar“, FK „Mornar“, FK „Iskra“, OFK „Petrovac“ i FK „Breznica“.

Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, Komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenja u organizaciji UEFA za FK „Budućnost“, FK „Sutjeska“, FK „Dečić“,  OFK „Petrovac“ i FK „Breznica“.

Zahtjev za izdavanje licence za UEFA klupska takmičenja za sezonu 2022/23 odbijen je u prvostepenom postupku za FK „Podgorica“, FK „Iskra“ i FK „Rudar“ zbog neispunjavanja finansijskih kriterijuma, dok je zahtjev FK „Mornar“, odbijen zbog nedostavljanja finansijske dokumentacije u roku propisanom Pravilnikom o licenciranju za UEFA takmičenja.

Klubovi koji nisu ispunili propisane uslove i čiji su zahtjevi odbijeni, imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije.