Odbor za kontrolu valjanosti kompanije SGS (Societe Generale de Surveillance SA) na sastanku održanom u Ženevi, na osnovu rezultata kontrole usklađenosti sistema licenciranja klubova koja je sprovedena u septembru 2021. godine, izdao je sertifikat Fudbalskom savezu Crne Gore.

Ovim je, kao i prethodnih godina, SGS potvrdio da Fudbalski savez Crne Gore sprovodi sistem licenciranja klubova i finansijskog monitoring u skladu sa standardima propisanim od strane UEFA.

SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja vrši provjeru sistema licenciranja svih 55 nacionalnih asocijacija članica UEFA. Sertifikat vazi za sezonu 2021/2022, odnosno do oktobra 2022. godine, kada će sitem licenciranja i praćenja finansijskog poslovanja klubova koji sprovodi FSCG biti predmet redovne godišnje revizije od strane SGS-a.