Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici započetoj  15. maja a nastavljenoj 25. maja 2020. godine, razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2020/21.

Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet sportske kriterijuma - infrastrukturne, personalno-administrativne, pravne i finansijske - a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno.

Konstatovano je da je ukupno osam klubova apliciralo za UEFA licencu, i to: FK „Sutjeska“, FK „Budućnost“, FK „Zeta“, OFK „Titograd“, FK „Podgorica“, FK „Iskra“,OFK „Petrovac“ i FK „Breznica“.

Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, Komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenja u organizaciji UEFA za FK „Sutjeska“, FK „Budućnost“, FK „Zeta“, OFK „Titograd“, FK „Podgorica“ i FK „Breznica“.

Zahtjev za izdavanje licence za UEFA klupska takmičenja za sezonu 2020/21 odbijen je u prvostepenom postupku za OFK „Petrovac“ zbog neispunjavanja dijela finansijskih kriterijuma, dok je FK „Iskra“ odbijen zbog nepoštovanja rokova propisanih Pravilnikom o licenciranju i nedostavlajanja kompletne dokumentacije u dijelu sportskih kriterijuma.

Klubovi koji nisu ispunili propisane uslove i čiji je zahtjev odbijen imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije.