Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Predrag Jovetić uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ diplomom.

Jovetić je odradio stažiranje u švedskom Malmeu i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Malme“, dok je praktičan trening odradio na terenu FK Podgorica. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Miodrag Džudović, Boris Ljutica, Dragoljub Leković i Vlado Jovićević.

Kao i prethodni kandidati IV generacije UEFA ,,Pro“ licence koji su uspješno odbranili diplomski rad, Jovetić je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.