Stručno vijeće Centra za edukaciju trenera FSCG, na sjednici održanoj 28. juna 2024. godine, izvršilo je odabir kandidata za upis u Petu generaciju polaznika programa edukacije za sticanje UEFA „Pro“ licence.

Vijeće je prilikom odabira kandidata dalo prednost trenerima sa dobijenom visokom ocjenom na polaganju za UEFA ,,A“ licencu, trenerima sa UEFA „A“ licencom koji su najmanje dvije godine radili u seniorskom fudbalu, kao i onima sa internacionalnom i reprezentativnom karijerom.

Od 57 pristiglih prijava sa validnom dokumentacijom, na školovanje pete generacije upisano je 20 kandidata, od kojih je 15 trenera iz Crne Gore i pet trenera sa državljanstvom druge države.

Na školovanje za UEFA „Pro“ licencu upisani su: Vučinić Mirko, Kašćelan Mladen, Raičević Mirko, Vlahović Nedeljko, Vujović Vladimir, Šćepanović Marko, Nikezić Miloš, Bulić Radoslav, Novović Milivoje, Jelenić Dejan, Tatar Ivan, Ljumović Minja, Đurašković Zoran, Dragićević Zdravko, Radončić Dženan, Đorđević Nenad, Petrović Branimir, Stanković Nenad, Duraku Fahredin i Stojčevski Srđan.

Prvi od osam planiranih seminara na edukaciji za UEFA „Pro“ licencu održaće se od 23. do 28. jula 2024. godine, u hotelu „Konak“ na Zlatiboru.