Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Petar Kasom uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ diplomom.

Kasom je odradio stažiranje u mađarskom Ferencvarošu i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Ferencvaros“. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Miodrag Radulović, Mojaš Radonjić, Ljubomir Radanović i Boris Ljutica.

Kao i prethodni kandidati IV generacije UEFA ,,Pro“ licence koji su uspješno odbranili diplomski rad, Kasom je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.