Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici odrzanoj 25.04.2023. godine, razmatrala je dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA, za sezonu 2023/24.

Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma: sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski, a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno.

Konstatovano je da je ukupno devet klubova apliciralo za UEFA licencu, i to: FK „Budućnost“, FK „Dečić“, FK „Sutjeska“, FK „Arsenal“, FK „Mornar“, FK „Iskra“, OFK „Petrovac“, FK „Breznica“ i ŽFK „Budućnost“. Prijava ŽFK Budućnost nije razmatrana jer je klub u martu odustao od daljeg postupka licenciranja.

Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, Komisija je jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenja u organizaciji UEFA za FK „Budućnost“, FK „Sutjeska“, FK „Dečić“ i FK „Breznica“.

Zahtjev za izdavanje licence za UEFA klupska takmičenja za sezonu 2023/24 odbijen je u prvostepenom postupku za OFK „Petrovac“, FK „Mornar“ i FK „Arsenal“ zbog neispunjavanja finansijskih kriterijuma, dok je zahtjev FK „Iskra, odbijen zbog nedostavljanja finansijske dokumentacije u roku propisanom Pravilnikom o licenciranju.

Klubovi koji nisu ispunili propisane uslove i čiji su zahtjevi odbijeni, imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije.