Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava kandidate kojima u decembru 2022. godine ističe rok važenja UEFA ,,Goalkeeper A“ licence, da će seminar za produženje validnosti biti održan 24. i 25. decembra u hotelu ,,Palma“ u Tivtu.

Treneri su dužni da uplate kotizaciju u iznosu od 100 eura na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG 530-51468-33 za učešće na seminaru i izradu novih licenci, koje će biti produžene za naredne tri godine.

Treneri su obavezni da prilikom prijavljivanja na seminar dostave dokaz o uplati kotizacije.

Spisak trenera za validaciju: Dragoje Leković, Božidar Vuksanović, Mileta Radulović, Nikola Marčelja, Dragan Drašković, Mato Đurković, Zoran Radović, Miloš Radanović, Goran Marović, Saša Živaljević, Miloš Krstajić, Vanja Pejović, Zoran Perović, Zoran Lemajić, Branislav Đukanović.

Kandidati koji obnavljaju licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u subotu 24. decembra, do 10:00 časova.