Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava sve kandidate, kojima u decembru 2022. godine ističe rok važenja UEFA ,,Pro“, UEFA „A“ i UEFA „B“ licenci, da će seminar za produženje validnosti biti održan od 16. do 18. decembra u hotelu ,,Palma“ u Tivtu.

Treneri su dužni da uplate kotizaciju na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG 530-51468-33 za učešće na seminaru i izradu novih licenci, koje će biti produžene za naredne tri godine.

Iznosi kotizacija su sljedeći:

- za UEFA „Pro“ licencu 150 eura;
- za UEFA „A“ licencu 100 eura;
- za UEFA „B“ licencu 50 eura.

Treneri su obavezni da prilikom prijavljivanja na seminar dostave dokaz o uplati kotizacije.

Spisak trenera za validaciju UEFA ,,Pro“ licence: Brnović Branko, Mijović Zoran, Dragićević Radisav, Kažić Dragan, Tomić Vladan, Lemajić Zoran, Jelić Siniša, Vukčević Nenad, Stešević Vesko, Leković Dragoje, Jovović Nebojša, Raičević Igor, Vidojević Marko, Drobnjak Anto, Rakojević Nikola, Roganović Dejan, Đukić Slobodan, Asanović Nebojša.

Spisak trenera za validaciju UEFA ,,A“ licence: Jovetić Predrag, Vuković Milan, Mijović Nebojša, Donković Ivo, Jovićević Filip, Gardašević Jovan, Kasumović Enes, Kostić Zlatko, Kalezić Safet, Bugarin Aleksandar, Čarapić Dušan, Matanović Velibor, Đoković Hasim, Vujačić Mihajlo, Pepić Rešid, Tatalović Pero, Lučić Žarko, Petrović Ljubomir, Petrović Mirko, Radulović Željko, Miljanić Dejan, Albijanić Dragoslav, Čakar Damir, Ražnatović Gojko, Ćulafić Ivica, Nikolić Miodrag, Stevović Predrag, Kasom Petar, Alković Damir.

Spisak trenera za validaciju UEFA ,,B“ licence: Đokić Tonči, Raičković Mirko, Miljanić Vojin, Tripković Slobodan, Aletić Miomir, Milić Milorad, Cimbaljević Novo, Kolić Suad, Đalović Šćepan, Magud Davor, Perović Dejan (Kotor), Perućica Borislav, Đurđević Jovo, Lekih Muhamed, Mirković Slaviša, Dreševič Vedad, Radulović Ivan, Đurković Mato, Grdinić Bojan, Mrdović Nikola, Ćetković Đorđije, Vrećo Dragan, Radanović Miloš, Mrđenović Željko, Perutović Blažo, Pejović Luka, Ljumović Marko, Belojević Ljubomir, Tiodorović Luka, Bojović Bojana, Pavićević Jadranka, Vukčević Marija, Bjelica Irena, Đukić Darija, Čukić Boris, Petrović Njegoš Mihailo, Burzanović Goran, Lakić Miloš, Jovanović Miroje, Simović Jovan, Kruščić Ivana, Radanović Željka, Rondović Miljana, Čolić Jovan, Neković Denis, Fetić Samir, Rogić Jovo.

Kandidati koji obnavljaju UEFA ,,B“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u petak 16. decembra, do 13:00 časova. Kandidati koji obnavljaju UEFA ,,Pro“ i ,,A“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u subotu 17. decembra, do 11:00 časova.