Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 02.11.2022. godine u Podgorici.

2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 14. kola 2.CFL: Macanović Aleksandar, Osmanović Abdel, Sklender Petar – FK “BOKELJ”; Bujića Božidar, Stanisavić Siniša, Lambulić Matija – OFK “MLADOST DG”; Molabećirović Fatmir, Marseni Elvin – FK “OTRANT-OLYMPIC”; Vučinić Vasilije, Guberinić Mihailo, Vulević Vuk – FK “BERANE”; Golubović Bojan, Ajković Vuk, Mujović Marko, Radičković Petar – FK “KOM”; Grbić Miloš, Kopitović Bojan, Đorđević Boban, Popović Nikola, Petrović Nemanja – FK “IGALO”; Ivanović Ivan, Krivokapić Andrija – FK “PODGORICA”; Radusinović Balša, Karadžić Aleksandar – FK “ZETA”; Batuta Jovan, Vilotijević Žarko – FK “GRBALJ”.

Opomenuti zvančnici kluba: Gušić Petar – FK “Igalo”; Batrović Dejan – FK “Zeta”.

Konstatuje se:

- Odluka Komisije za takmičenje FSCG br. 3611 od 31.10.2022. godine o registraciji utakmice 14. kola 2.CFL FK „Otrant-Olympic“ – FK „Berane“ službenim rezultatom  3:0 u korist FK „Otrant-Olympic“.

Nakon uvida u Odluku Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Berane“ zbog nepravilnog nastupanja igrača Đurišić Aleksandra za seniorski tim FK „Berane“, a odredbama Pravilnika o takmičenju i propozicijama o takmičenju Druge fudbalske lige Crne Gore nije imao pravo nastupa na utakmici 14. kola 2.CFL, odigrane između FK „Otrant-Olympic“ – FK „Berane“, čime bi počinio prekršaj iz člana 81 stav 1 tačka 4 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Osmanović Abdel – FK „Bokelj“; Marseni Elvin – FK „Otrant-Olympic“; Đorđević Boban – FK „Igalo“; Krivokapić Andrija – FK „Podgorica“; Batuta Jovan – FK „Grbalj“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Petrović Nemanja – FK „Igalo“.

Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Igalo“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 14. kola 2.CFL, odigrane između FK „Kom“ – FK „Igalo“.

Omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 12. kola Omladinske lige Crne Gore: Muminović Amar, Majić Andrija – FK “DEČIĆ”; Čepić Lazar, Marjanović Matija – FK “RUDAR”; Vulanović Stefan, Kumburović Zarija, Kustudija Petar – FK “BUDUĆNOST”; Skrobanović Andrija – FK “KOM”; Pajović Đorđe, Milosavljević Miodrag – FK “BOKELJ”; Janjušević Bojan, Nikolić Miloš – FK “OTRANT-OLYMPIC”; Đurđevac Filip, Jelić Vasilije – FK “POLET STARS”; Anđić Matija,– FK “BERANE”; Piperović Uroš, Mrvaljević Balša, Vukašinović Ognjen – FK “PODGORICA”; Kuč Matija, Radović Jovan, Sukara Miljan – FK “ARSENAL”; Abazović Matija, Milinković Matija, Radojević Stefan, Adžić Matija – FK “SUTJESKA”; Smolović Luka, Popović Balša, Bojanić Ognjen – OFK “MLADOST DG”; Vucetoviq Senid – FK “JEZERO”; Jelić Đorđe, Šekularac Lazar, Brajić Vasilije – FK “JEDINSTVO FRANCA”; Mišurović Ilija, Antović Božidar – FK “ISKRA”; Tripunović Vuk, Jovićević Luka, Tripunović Đorđe – FK “ZETA”.

Opomenuti zvaničnici kluba: Mešter Milan, Petrović Njegoš Mihailo – FK “Kom”.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv zvaničnika utakmice - Radulović Nemanje, sudije sa Razvojne liste FSCG, zbog podnošenja netačnog i nepotpunog izvještaja o utakmici 12. kola Omladinske lige Crne Gore, između FK „Polet Stars“ – FK „Berane“ na kojoj je obavljao dužnost sudije utakmice, čime bi počinio prekršaj iz člana 119 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Radulović Nemanja shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv zvaničnika utakmice - Petković Milorada delegata sa liste Prve lige FSCG zbog podnošenja netačnog i nepotpunog izvještaja o utakmici 12. kola Omladinske lige Crne Gore, između FK „Polet Stars“ – FK „Berane“ na kojoj je obavljao dužnost delegata utakmice, čime bi počinio prekršaj iz člana 119 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Petković Milorad shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Marjanović Matija – FK „Rudar“; Đurđevac Filip – FK „Polet Stars“; Jelić Vasilije – FK „Polet Stars“; Adžić Matija – FK „Sutjeska“; Popović Balša, Bojanović Ognjen – OFK „Mladost DG“; Jelić Đorđe – FK „Jedinstvo Franca“.

- Shodno članu 28a Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu 2.CFL nema pravo obavljanja funkcija trener FK „Kom“ Mešter Milan.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović