Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Crne Gore održane 02.08.2022. godine.

Meridianbet 1. CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 2. kola Meridianbet 1.CFL: Radinović Stefan, Marković Marko, Vojvodić Mihailo – FK „Petrovac“; Janković Branislav – FK „Budućnost“; Ivanović Igor, Nikolić Jovan, Marković Dušan – FK „Dečić“; Nikač Darko, Mitrović Filip, Kumburović Nikola – FK „Iskra“; Vujisić Jovan, Talović Danin, Bakrač Miloš – FK „Rudar“; Baošić Jovan, Stevanović Siniša, Poček Igor – FK „Mornar“; Pavlović Vojin, Pajović Jovan – FK „Jezero“; Bakić Danilo, Mališić Petar – FK „Arsenal“; Idrizović Mirza, Korać Žarko – FK „Jedinstvo“.

Opomenuti zvaničnk kluba: Babača Sead – FK „Jedinstvo“.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2 od 01.08.2022. godine protiv FK „Petrovac“ zbog slabe organizacije utakmice 2. kola Meridianbet 1. CFL FK odigrane između „Petrovac“-FK „Budućnost“.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2 od 01.08.2022. godine protiv FK „Budućnost“ zbog nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Petrovac“-FK „Budućnost“ koja se odnosi na to što su: u 2. minutu aktivirali desetak baklji i nekoliko petardi, jedna baklja ubačena je pored terena; u 5. minutu aktivirana jedna baklja koja je ubačena pored terena; u 30 minutu aktivirana je jedna baklja; u 31 minutu jedna baklja i jedna petarda; u 35 minutu takođe je aktivirana jedna baklja i u 58 minutu aktivirana jedna baklja.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2  od 01.08.2022. godine protiv FK „Iskra“ zbog toga što na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Dečić“-FK „Iskra“ nije imao fitnes trenera.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2  od 01.08.2022. godine protiv FK „Rudar“ zbog toga što na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Rudar“-FK „Mornar“ nije imao fitnes trenera.

Kionstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2  od 01.08.2022. godine protiv FK „Sutjeska“ zbog slabe organizacije utakmice 2. kola Meridianbet 1.CFL odigrane između FK „Sutjeska“-FK „Jezero“, koja se odnosi na to što su navijači FK „Sutjeske“ tzv. „Vojvode“ u 18. minutu aktivirali pirotehnička sredstva (5 baklji) koje su ubacili u teren zbog čega je utakmica prekinuta dva minuta.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2 od 01.08.2022. godine protiv FK „Arsenal“ zbog slabe organizacije utakmice 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Arsenal“-FK „Jedinstvo“, koja se odnosi na to što su njihovi navijači neposredno pred početak na dijelu tribina na kojima su se nalazili organizovani navijači FK „Jedinstvo“ aktivirali dva dimna pirotehnička sredstva, dok je treće ubačeno u teren u blizini aut linije, pa je utakmica kasnila 3 minuta. Takođe, na istom dijelu terena na samom početku drugog poluvremena aktivirano je oko 20 baklji a u 79. minutu još jedno dimno pirotehničko sredstvo i što FK „Arsenal“ na gore navedenoj utakmici nije imao trenera golmana i fitnes trenera.

Konstatuje se prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/2  od 01.08.2022. godine protiv FK „Jedinstvo“ zbog  toga što na utakmici 2. kola Meridianbet 1.CFL odigrane između FK „Arsenal“-FK „Jedinstvo“ nijesu imali trenera golmana i fitnes trenera.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG, Disciplinska komisija je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Petrovac“ zbog slabe organizacije utakmice 2. kola Meridianbet 1.CFL odigrane između FK „Petrovac“-FK „Budućnost“ čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane njihovih navijača na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL  između FK „Petrovac“-FK „Budućnost“ čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 3 u vezi  stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Iskra“ zbog zanemarivanja obaveza neizvršenjem dužnosti i obaveza koje proističu iz Pravilnika i drugih propisa fudbalske oranizacije – nijesu imali fitnes trenera na utakmici 2. kola Meridianbet 1.CFL odigrane između FK „Dečić“-FK „Iskra, čime bi počinio prekršaj iz člana 102  stav 1 tačka 7 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Rudar“ zbog zanemarivanja obaveza neizvršenjem dužnosti i obaveza koje proističu iz Pravilnika i drugih propisa fudbalske oranizacije – nijesu imali fitnes trenera na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Rudar“-FK „Mornar“, čime bi počinio prekršaj iz člana 102 stav 1 tačka 7 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska“ zbog slabe organizacije utakmice i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane svojih navijača na utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL FK „Sutjeska“-FK „Jezero“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Arsenal“ zbog slabe organizacije utakmice i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane svojih navijača na utakmic 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između FK „Arsenal“-FK „Jedinstvo“ i zbog zanemarivanja obaveza neizvršenjem dužnosti i obaveza koje proističu iz Pravilnika i drugih propisa fudbalske oranizacije - nijesu imali fitnes trenera i trenera golmana, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 i člana 102 stav 1 tačka 7 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Jedinstvo“ zbog zanemarivanja obaveza neizvršenjem dužnosti i obaveza koje proističu iz Pravilnika i drugih propisa fudbalske oranizacije – nijesu imali fitnes trenera na utakmici 2. kola Meridianbet 1.CFL odigrane iznmeđu FK „Arsenal“-FK „Jedinstvo“, čime bi počinio prekršaj iz člana 102 stav 1 tačka 7 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Stanišić Lazaru igraču FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na  utakmici 2. kola Meridianbet 1. CFL odigrane između  FK „Dečić“ – FK „Iskra“ i nema pravo nastupa  na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 30.07.2022. godine.

Disicplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović