Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Crne Gore održane 26.05.2022. godine u Podgorici.

Baraž za 2.CFL

Opomenuti igrači na utakmici 2. kola baraža za 2.CFL FK „Ibar“ –OFK „Nikšić“: Hasović Emrah, Muradbašić Aldin – FK „IBAR“; Mirković Risto – OFK „NIKŠIĆ“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br.B-2-D od 24.05.2022. godine protiv FK „Ibar“ zbog slabe organizacije i nereda na utakmici 2. kola Baraža za dopunu 2.CFL, između FK „Ibar“ – OFK „Nikšić“, koje su izazvali navijači FK „Ibar“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Ibar“ zbog slabe organizacije i nereda na utakmici 2. kola Baraža za dopunu 2.CFL, između FK „Ibar“ – OFK „Nikšić“, koje su izazvali navijači FK „Ibar“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u prvom kolu takmičarske 2022/2023. godine nema pravo nastupa igrač: Muradbašić Aldin – FK „Ibar“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović