Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisjie Fudbalskog saveza Crne Gore sa sjednice održane 06.12.2021. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Telekom 1.CFL: Babić Anto, Đuričković Miomir, Dakić Damjan  – FK ,,BUDUĆNOST“; Tachibana Ryoya – FK ,,PETROVAC“; Ćetković Marko, Poček Igor – FK ,,MORNAR“; Tući Marko, Božanović Matija – FK ,,DEČIĆ“; Maraš Luka, Boljević Vladimir – FK ,,PODGORICA“; Račić Matija, Radenović Saša, Vuković Petar – FK ,,JEZERO“.

Opomenuti zvaničnici kluba: Vukčević Nikola – FK „Budućnost“; Lekić Muhamed – FK „Dečić“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. 18/P od 06.12.2021. godine protiv FK „Budućnost“ zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača na utakmici 18. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Petrovac“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog slabe organizacije utakmice - upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača na utakmici 18. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Petrovac“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Babić Anto – FK „Budućnost“; Tachibana Ryoya – FK „Petrovac“; Ćetković Marko – FK „Mornar“; Tući Marko, Božanović Matija – FK „Dečić“; Boljević Vladimir – FK „Podgorica“; Račić Matija, Radenović Saša, Vuković Petar – FK „Jezero“.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Radović Miljana, šefa stručnog štaba FK „Dečić“, zbog nesportskog ponašanja – vrijeđanja IV sudije Bjelica Vladimira po završetku utakmice 18. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Dečić“ - FK „Podgorica“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Radović Miljan shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola Futsal lige Crne Gore: Mekić Admir – KMF „PRUŠKA“; Alović Adi – KMF „ULCINJ“; Konatar Nemanja – KMF „STUDENTSKI DOM“; Miladinović Petar, Bogićević Denis, Radović Miloš, Todorović Janko – KMF „GORŠTAK“; Šušić Ognjen – KMF „BAJO PIVLJANIN“; Vidaković Nikola, Despotović Dragoljub – KMF „TITOGRAD 081“; Kovačević Marko – KMF „NIKŠIĆ“.

Opomenuti zvničnici kluba: Golubović Miloš – KMF „Bajo Pivljanin“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Mekić Admir – KMF „Pruška“; Alović Adi – KMF „Ulcinj“; Konatar Nemanja – KMF „Studentski dom“; Miladinović Petar, Radović Miloš – KMF „Gorštak“; Šušić Ognjen – KMF „Bajo Pivljanin“; Vidaković Nikola – KMF „Titograd 081“; Kovačević Marko – KMF „Nikšić“.

- Shodno članu 60 Disciplinskog pravilnika FSCG, Vučković Dušanu – igraču KMF „Nikšić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog grube igre na utakmici 13. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Nikšić“ - KMF „Brskovo“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 05.12.2021. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović