Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisjie Fudbalskog saveza Crne Gore sa sjednice održane 03.12.2021. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 17. kola Telekom 1.CFL: Vlaisavljević Miljan, Jovićević Nikola, Radenović Vasilije – FK “JEZERO”; Ražnatović Andrija – FK “BUDUĆNOST”; Roganović Milan – FK “ZETA”; Jočić Branimir, Zakaria Suraka, Čavor Marko, Striković Vuk – FK “RUDAR”; Suzukić Keita – FK “PODGORICA”; Obradović Ognjen, Kumburović Nikola – FK “ISKRA”; Seratlić Ermin, Grbić Petar, Kaluđerović Andrija, Cvijović Andrej, Perišić Slobodan, Đorđević Boban – FK “MORNAR”; Pešukić Danilo, Živković Radule, Božović Draško – FK “DEČIĆ”; Mikijelj Zoran, Divanović Zaim, Ivanović Nikola – FK “PETROVAC”; Vuković Dušan – FK “SUTJESKA”.

Opomenuti zvaničnici kluba: Lambulić Mladen, Jovićević Filip – FK „Jezero“; Nikić Srđan – FK „Iskra“; Delibašić Andrija – FK „Mornar“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. 17/P od 03.12.2021. godine protiv FK „Mornar“ zbog slabe organizacije utakmice i upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Mornar“ – FK „Dečić“.

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. 17/P od 03.12.2021. godine protiv FK „Petrovac“ zbog slabe organizacije i nereda navijača na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Sutjeska“.

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. 17/P od 03.12.2021. godine protiv FK „ Sutjeska“ zbog nereda koje su izazvali njihovi organizovani navijači na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Sutjeska“.

Nakon uvida u prijave Komisije za takmičenje FSCG i Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Mornar“ zbog slabe organizacije utakmice i upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Mornar“ – FK „Dečić“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Petrovac“ zbog slabe organizacije i nereda navijača na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Sutjeska“, čime bi počinio prekršaj iz člana  74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska“ zbog nereda koje su izazvali njihovi organizovani navijači na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Sutjeska“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Vlaisavljević Miljan, Radenović Vasilije – FK „Jezero“; Čavor Marko – FK „Rudar“; Suzuki Keita – FK „Podgorica“; Kaluđerović Andrija – FK „Mornar“; Božović Draško – FK „Dečić“; Ivanović Nikola – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač:  Pešukić Danilo – FK „Dečić“.

- Shodno članu 28a Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije  (tri javne opomene), u narednom kolu Telekom 1.CFL  nema pravo obavljanja funkcija šef stručnog štaba FK „Jezero“ Lambulić Mladen.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Delibašić Andriji – šefu stručnog štaba FK „Mornar“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na dvije utakmice i novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Mornar“ – FK „Dečić“ i nema pravo obavljanja funkcija na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.12.2021. godine.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Mornar“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 400 eura zbog šest opomenutih igrača na utakmici 17. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Mornar“ – FK „Dečić“.

2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 19. kola 2.CFL: Perović Miloš, Mučalica Lazar – FK “IGALO”; Dinosha Kujtim, Joković Milun, Tešović Strahinja, Mihaljević Luka, Raičević Mirko – OFK “MLADOST DG”; Nikčević Danio, Mršulja Stefan, Kovačević Mitar – FK “ARSENAL”; Šćepanović Srđan, Dulović Momčilo – FK “JEDINSTVO”; Tomović Nikola – FK “BERANE”; Vujović Filip – FK “CETINJE”.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. 19/D od 03.12.2021. godine protiv FK „Igalo“ zbog slabe organizacije utakmice 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Igalo“ – OFK „Mladost DG“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Igalo“ zbog slabe organizacije utakmice 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Igalo“ – OFK „Mladost DG“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač:  Dulović Momčilo – FK „Jedinstvo“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, OFK „Mladost DG“  izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 19. kola 2.CFL, odigrane između FK „Igalo“ - OFK „Mladost DG“.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 12. kola Futsal lige Crne Gore: Minić Bojan – KMF „BRSKOVO“; Delić Goran – KMF „BAJO PIVLJANIN“; Pejović Bojan, Marković Filip – KMF TITOGRAD 081“; Konatar Ljubo, Čolović Milan, Konatar Nemanja – KMF „STUDENTSKI DOM“; Marković Luka – KMF „ONOGOŠT“; Ficić Ibrahim – KMF „DOLCINIUM“; Đurović Aleksanda – KMF „ZORA“.

Opomenuti zvničnici kluba: Backović Vladan – KMF „Onogošt“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Delić Goran – KMF „Bajo Pivljanin“; Marković Luka – KMF „Onogošt“; Đurović Aleksandar – KMF „Zora“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Durutović Neđeljku – igraču KMF „Bajo Pivljanin“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 12. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Brskovo“ - KMF „Bajo Pivljanin“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 27.11.2021. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Babović Veliboru – igraču KMF „Dolcinium“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 12. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Ulcinj“ - KMF „Dolcinium“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 28.11.2021. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Đurković Nikoli – igraču KMF „Mirabile moda“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 12. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Mirabile moda“ - KMF „Pruška“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 02.12.2021. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović