Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisjie Fudbalskog saveza Crne Gore sa sjednice održane 29.11.2021. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 16. kola Telekom 1.CFL: Raičković Miloš, Ražnatović Andrija – FK ,,BUDUĆNOST“; Giljen Vladan, Drinčić Miloš, Bubanja Vladan, Jovović Vladimir – FK ,,SUTJESKA“; Pešukić Danilo – FK ,,DEČIĆ“; Boričić Balša, Ivanović Nikola – FK ,,PETROVAC“; Kartal Nemanja, Prenkočević Martin – FK ,,RUDAR“; Bajović Andrej, Muharemović Halil, Adrović Admir – FK ,,PODGORICA“.

Opomenuti zvaničnik kluba: Mikijelj Aleksandar – FK „Petrovac“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. 16/P od 29.11.2021. godine protiv FK „ Budućnost“ zbog slabe organizacije i nereda i upotrebe pirotehničkih sredstava od svojih navijača na utakmici 16. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Sutjeska“.

- Prijava Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG br. 16/P od 29.11.2021. godine protiv FK „ Sutjeska“ zbog nereda koje su izazvali njihovi organizovani navijači i upotrebe pirotehničkih sredstava od istih na utakmici 16. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Sutjeska“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Budućnost“ zbog slabe organizacije i nereda i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane svojih navijača na utakmici 16. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Sutjeska“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska“ zbog nereda koje su izazvali njihovi organizovani navijači i upotrebe pirotehničkih sredstava od strane istih, na utakmici 16. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Sutjeska“, čime bi počinio prekršaj iz člana  74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač:  Prenkočević Martin – FK „Rudar“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Adžić Vladanu – igraču FK „Budućnost“  izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na  utakmici 16. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“ – FK „Sutjeska“ i nema pravo igranja na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 28.11.2021. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović