Centar za edukaciju trenera FSCG raspisao je, na osnovu člana 12 Pravilnika o radu Centra za edukaciju, konkurs za upis i edukaciju trenera golmana za dobijanje Nacionalne licence za trenere golmana.

Zainteresovani kandidati za upis na školovanje moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- Moraju biti državljani Crne Gore;

- Moraju dostaviti kratku sportsku biografiju, adresu i kontakt telefon;

- Diplomu o završenoj srednjoj školi;

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 4 sedmice).

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se od 16.09.2021. u Kući fudbala na Starom aerodromu u Podgorici, svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili poštom, zaključno sa 15.10.2021. godine.

Neblagovremeno dostavljena ili nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Centar za edukaciju trenera
Direktor
Dr Niko Raičković