Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Đuro Mijušković uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Mijušković je odradio stažiranje u HŠK Zrinjski iz Mostara i pred kandidatima I generacije Nacionalne Fitnes licence odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu HŠK Zrinjski“.

Mijušković je branio diplomski rad pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Boris Ljutica, Dr Kosta Goranović i Mojaš Radonjić.