Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 31.05.2021. godine u Podgorici.

Kup Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmici finala Kupa Crne Gore: Lulgjuraj Pjeter, Vulaj Kristijan, Pešukić Danilo, Nikolić Jovan, Tući Marko – FK „DEČIĆ“; Mijović Lazar, Ražnatović Andrija, Adžić Vladan, Božović Draško – FK „BUDUĆNOST“.

Opomenuti zvaničnici klubova: Đoković Hasim, Drešević Vedad – FK „Dečić“; Vukčević Nikola – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 22 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), na prvoj utakmici Kupa Crne Gore za takmičarsku 2021/2022 pravo nastupa nemaju igrači: Nikolić Jovan, Tući Marko – FK „Dečić“; Ražnatović Andrija – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici finala Kupa Crne Gore, odigrane između FK „Dečić“ – FK „Budućnost“.

Omladinska liga Crne Gore - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Omladinske lige Crne Gore grupa B -proljećni dio: Hodžić Ilhan – FK „IBAR“; Ljutica Miloš – OFK „MLADOST DG“; Perišić Vukota – FK „BOKELJ“; Dubljević Stefan – FK „IGALO“; Brajić Vladimir – FK „JEDINSTVO“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u prvom kolu za takmičarsku 2021/2022 godinu nema pravo nastupa igrač: Ljutica Miloš – OFK „Mladost DG“;

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u prvom kolu za takmičarsku 2021/2022 godinu nema pravo nastupa igrač: Brajić Vladimir – FK „Jedinstvo“.

Kadetska liga Crne Gore - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Kadetske lige Crne Gore grupa A – proljećni dio: Drašković Nikola, Đukanović Aleksa – FK „SUTJESKA“; Lopičić Petar, Begović Nikola – FK „KOM“; Medojević Nikola, Ljuljđuraj Kastriot – FK „BUDUĆNOST“; Turusković Vedad, Dragović Damjan, Pavićević Bojan – OFK „TITOGRAD“; Brajović Andrija – FK „ISKRA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u prvom kolu za takmičarsku 2021/2022 godinu nemaj pravo nastupa igrač: Medojević Nikola – FK „Budućnost“.

Kadetska liga Crne Gore - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Kadetske lige Crne Gore grupa B – proljećni dio: Dragnić Matija – FK „PETROVAC“; Kuč Matija – FK „ARSENAL“; Jovićević Branko, Stanišić Bojan – FK „GRBALJ“; Bauković Miloš,Camaj Emanuel, Racković Luka, Krkanović Haris, Fetić Irfan, Lekić Bekir – FK „DEČIĆ“.

Opomenuti zvaničnici kluba: Mrvaljević Željko – FK „Grbalj“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u prvom kolu za takmičarsku 2021/2022 godinu nemaju pravo nastupa igrači: Stanišić Bojan – FK „Grbalj“; Camaj Emanuel, Krkanović Haris, Leić Bekir – FK „Dečić“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u prvom kolu za takmičarsku 2021/2022 godinu nema pravo nastupa igrač: Kuč Matija – FK „Arsenal“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Marković Milošu – igraču FK „Grbalj“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 18. kola Kadetske lige proljećnjeg dijela grupa B, odigrane između FK „Grbalj“ – FK „Dečić“ i nema pravo igranja sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 29.05.2021. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Zećirović Eldinu – igraču FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 18. kola Kadetske lige proljećnjeg dijela grupa B, odigrane između FK „Grbalj“ – FK „Dečić“ i nema pravo igranja sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 29.05.2021. godine.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 18. kola proljećnjeg dijela Kadetske lige Crne Gore grupa B odigrane između FK „Grbalj“ – FK „Dečić“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović