Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 05.04.2021. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 27. kola Telekom 1.CFL: Čavor Marko, Vukčević Marko – FK ,,PODGORICA“; Zakaria Suraka – FK ,,RUDAR“; Zvrko Nikola, Bumbar Drago, Medigović Luka – FK ,,PETROVAC“; Rudović Anđelo, Božanović Matija, Gjolaj Mario, Tući Marko – FK ,,DEČIĆ“; Božović Draško – FK ,,BUDUĆNOST“; Soppo Alphonse Denis, Milojko Goran – FK ,,ZETA“; Vukčević Petar, Radenović Saša – FK ,,JEZERO“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Čavor Marko – FK „Podgorica“; Gjolaj Mario – FK „Dečić“; Vukčević Petar – FK „Jezero“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Medigović Luka – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači:  Božović Draško – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Bracanović Danilu – igraču FK „Petrovac“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 27. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ - FK „Dečić“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 03.04.2021. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik
Rajko Radulović