Po preporuci Fudbalske trenerske edukacije UEFA, kao i UEFA Trenerske konvencije, Stručno vijeće CET FSCG donosi odluku i raspisuje konkurs za trenersko zvanje Nacionalna Fitnes licenca (Fudbalski kondicioni treneri ) CET FSCG.

Klubovi Telekom 1.CFL i Amplitudo 2.CFL obavezni su da prijave minimum jednog kandidata koji ispunjava opšte uslove.

Konkurs je otvorenog tipa i na konkursu se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati.

Kriterijumi za upis na konkurs su sljedeći:

- Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon,
- Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu,
- Diploma o završenom visokom obrazovanju (Diploma o završenom Fakultetu za fizičku kulturu ili Fakultetu iz oblasti sportskih nauka),
- Zdravstveno uvjerenje (ne starije od 4 sedmice),
- Potvrdu da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Edukacija na Nacionalnom Fitnes programu će trajati 90 radnih sati u polugodišnjem periodu.

Konkurs će trajati od 1. do 15. aprila 2021. godine.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore, bulevar Veljka Vlahovica bb u Podgorici, svakog radnog dana od 9 do 15 časova ili poštom zaključno sa 15. aprilom 2021. godine.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Centar za edukaciju trenera
Direktor
Dr Niko Raičković