Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate V generacije na edukaciji za UEFA „A“ licencu (druga grupa), da će se četvrti semestar održati od 9. do 13. februara 2021. godine za polaznike iz A grupe, a od 15. do 19. februara 2021. godine za polaznike B grupe, u hotelu „Palma“ u Tivtu.

U A grupi su Bojan Grdinić, Željko Mrđenović, Miloš Jovanović, Ivan Ćuzović, Marko Milonjić, Miloš Nikezić, Nikola Vukčević, Đorđije Ćetković, Ivan Đuričković, Igor Radusinović, Vladan Savić, Zdravko Dragićević, Ivan Milić, Nikola Mihailović i Borislav Perućica.

U B grupi su Marko Janjević, Blagota Popović, Jovo Međedović, Miloš Vukčević, Mirzet Nurković, Miloš Đalac, Marko Pavićević, Marko Šćepanović, Miodrag Stanojević, Saša Radenović, Dražen Međedović, Dženan Radončić, Novo Cimbaljević i Lazar Šoć.

Kandidati su u obavezi da donesu seminarski rad i da ga predaju po dolasku na semestar.

Kandidati su obavezni da izvrše kompletnu uplatu školarine na žiro račun 525-275-92 Centar za edukaciju trenera FSCG, jer u suprotnom neće moći da prisustvuju seminaru.

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (30 eura dan) i dužni su da ponesu sportsku opremu (patike i kopačke), dok će ostatak opreme dobiti po dolasku u hotel.

Kandidati moraju biti zdravstveno i kondiciono spremni za praktičan rad i moraju imati lap top računar tokom predavanja.

Kandidati druge grupe UEFA „A” licence su obavezni da se prijave u hotel „Palma“ u Tivtu u utorak, 9.02.2021. do 16 časova (A grupa), a u ponedjeljak 15.02.2021. do 16 časova (B grupa) u navedenom hotelu.