Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik treće generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Nenad Brnović uspješno odbranio diplomski rad u sklopu III semestra pred kandidatima V generacije UEFA „ A“ licence i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Brnović je odradio dvonedjeljno stažiranje u FK Partizan iz Beograda i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Partizan“.

Članovi komisije pred kojom je Brnović branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Miodrag Džudović, Boris Ljutica i Dr Kosta Goranović.