Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 08.12.2020. godine u Podgorici.

Amplitudo 2.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 19. kola Amplitudo 2.CFL: PeroviĆ Jovan – FK ,,IGALO“; Shimokawa Masato, Mučalica Lazar, Bibić Semir, Juković Muslija, Šutković Semir, Orahovac Kenan – FK ,,IBAR“; Mirković Jovan, Todorović Mirko – FK ,,ARSENAL“; Racković Stefan, Knežević Ivan, Kovačević Novak, Vujisić Vladimir – FK ,,DREZGA“; Radenović Veljko – FK ,,KOM“; Tomović Nikola, Bulić Aleksandar – FK ,,BERANE“.

Opomenuti zvaničnici klubova: Camić Elvis – FK ,,Ibar“, Vukčević Ilija – FK ,,Drezga“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Pepić Šemsa, direktora FK „Ibar“, zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudija utakmice na utakmici 19. kola Amplitudo 2.CFL FK „Ibar“ – FK „Arsenal“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje Pepić Šemso shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke. Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Mirković Jovan – FK „Arsenal“; Racković Stefan – FK „Drezga“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Mučalica Lazar – FK „Ibar“; Knežević Ivan – FK „Drezga“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Šutković Semir – FK „Ibar“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK „Ibar“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 400 eura zbog šest opomenutih igrača na utakmici 19. kola Amplitudo 2.CFL, odigrane između FK „Ibar“ – FK „Arsenal“.

Omladinska liga Crne Gore - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa B: Marković Marko, Drmač Luka – OFK „MLADOST DG“; Đurašković Nikola – FK „BERANE“; Kojić Muamer – FK „JEZERO“; Peličić Vaso, Vukčević Miloš – FK „ZETA“; Čepić Uroš – FK „RUDAR“; Bušković Bogdan – FK „MORNAR“; Klica Daris, Hasović Emrah - FK „IBAR“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Drmač Luka – OFK „Mladost DG“; Kojić Muamer – FK „Jezero“; Vukčević Miloš – FK „Zeta“; Bušković Bogdan – FK „Mornar“; Klica Daris, Hasović Emrah – FK „Ibar“.

Kadetska liga Crne Gore - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa A: Juković Medo, Jezdić Đorđe – OFK „BERANE“; Vasović Nikola – FK „KOM“; Miranović Dragan, Đurović Ivan – FK „ZETA“; Šapurić Vasilije – FK „SUTJESKA“; Lukač Muamer – FK „JEZERO“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Šapurić Vasilije – FK „Sutjeska“; Lukač Muamer – FK „Jezero“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Miranović Dragan – FK „Zeta“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Guberinić Mihailu - igraču OFK „Berane“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 18. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa A, odigrane između OFK „Berane“ – FK „Budućnost“ i nema pravo nastupa  na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 05.12.2020. godine.

Kadetska liga Crne Gore - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa B: Nikolić Miloš – FK „PETROVAC“; Bečić Andrija – FK „BUDVA“; Miljenović Nikola – FK „LOVĆEN“; Bujišić Nikola – FK „RUDAR“; Borovnica Branko, Kuč Matija, Golub Andrej, Bijelić Rajko – FK „ASRENAL“; Mrvošević Luka, Brajović Andrija – FK „ISKRA“; Cungu Valon – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Radonjić Andrija, Laličić Matija, Vujisić Lazar – FK „DREZGA“; Stanić Andrija, Bulatović Jovan – FK „BRSKOVO“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Golub Andrej – FK „Arsenal“; Mrvošević Luka – FK „Iskra“; Vujisić Lazar – FK „Drezga“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Nikolić Miloš – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Bujišić Nikola – FK „Rudar“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Daković Mirsadu - igraču FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 18. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa B, odigrane između FK „Dečić“ – FK „Arsenal“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 05.12.2020. godine.

1.ŽFL

Opomenuti igrači na utakmici 10. kola Prve ženske fudbalske lige Crne Gore: Na utakmicama 10. kola Prve ženske fudbalske lige FSCG nije bilo opomenutih igračica.

- Konstatuje se akt Komisije za takmičenje FSCG o registraciji utakmice ŽFK „Mladost 2015“ – ŽFK „Breznica“ službenim rezultatom 3:0 Pff u korist ŽFK „Breznica“.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 11. kola Futsal lige Crne Gore: Kovačević Marko, Vuković Danilo – KMF „NIKŠIĆ“; Mekić Admir – KMF „PRUŠKA“; Cimbaljević Nikola, Marković Luka – KMF „ONOGOŠT“; Ristić Mihailo – KMF „BAJO PIVLJANIN“.

Opomenuti zvaničnici klubova: Dondić Milivoje – KMF „Bajo Pivljanin“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kovačević Maro – KMF „Nikšić“; Marković Luka – KMF „Onogošt“.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Cicmil Nikole - zvaničnika KMF „Bajo Pivljanin“ zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije utakmice Vukčević Dražena i fizičkog napada na zvaničnika utakmice na utakmici 11. kola Futsal lige Crne Gore, između KMF „Onogošt“ - KMF „Bajo Pivljanin“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 i člana 64 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Cicmil Nikola shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

- Shodno članu 55 Disciplinskog pravilnika FSCG – Đurković Balši, igraču KMF „Bajo Pivljanin“, izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog   isključenja – sprječavanjem prekršajem protivničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka na utakmici 11. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između  KMF „Onogošt“ - KMF „Bajo Pivljanin“ i nema pravo nastupa i obavljanja funkcije u narednom kolu Futsal lige Crne Gore. Disciplinska mjera teče od 06.12.2020. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Radulović Nikoli – igraču KMF „Brskovo“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 11. kola Futsal lige Crne Gore, odigrane između KMF „Brskovo“ - KMF „Titograd 081“ i nema pravo nastupa i obavljanja funkcije u narednom kolu Futsal lige Crne Gore. Disciplinska mjera teče od 06.12.2020. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović