Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 30.11.2020. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 15. kola Telekom 1.CFL: Kartal Nemanja, Matsui Hikaru – FK ,,RUDAR“; Šaletić Đorđe, Obrdović Ognjen, Yamamoto Sho – FK ,,ISKRA“; Popović Žarko, Škrijelj Alden – OFK ,,TITOGRAD“; Dedić Radoš, Đurković Nikola – FK ,,JEZERO“; Milojko Goran – FK ,,ZETA“; Rudović Adrijan, Krkanović Demir, Velimirović Pavle, Gjlolaj Mario – FK ,,DEČIĆ“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kartal Nemanja – FK „Rudar“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Popović Žarko – OFK „Titograd“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Đoković Hasimu – treneru FK „Dečić“ izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog nesportskog ponašanja bez psovanja ili vrijeđanja na  utakmici 15. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Sutjeska“ – FK „Dečić“ i nema pravo obavljanja funkcija na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 29.11.2020. godine.

Omladinska liga Crne Gore - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 12. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A OFK „Titograd“ – FK „Petrovac“: Magdelinić Đorđe – OFK „TITOGRAD“; Šćepanović Nikola, Boljević Rajko – FK „PETROVAC“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Šćepanović Nikola – FK „Petrovac“.

Kadetska liga Crne Gore - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 16. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa A: Vukotić Petar, Pavićević Nemanja, Begović Nikola, Radonjić Andrija – FK „KOM“; Vuković Ilija, Ljuljđuraj Kastriot – FK „BUDUĆNOST“; Miranović Dragan – FK „ZETA“; Ratknić Rajko – FK „MORNAR“; Mandrić Marko, Mujković Bajro – OFK „TITOGRAD“; Vujačić Viktor – FK „SUTJESKA“.

- Konstatuje se akt Komisije za takmičenje FSCG br. K/16-A od 30.11.2020. godine o registraciji utakmice 16. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa A, između FK ,,Jezero“ – FK ,,Mornar“ zbog nepravilnog nastupanja igrača FK ,,Mornar“ Ratknić Rajka koji se nalazio pod suspenzijom.

Nakon uvida u akt Komisije za takmčenje FSCG, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Mornar“ – Bar i igrača Ratknić Rajka zbog nepravilnog nastupanja igrača Ratknić Rajka koji se nalazio pod suspenzijom na utakmici 16. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa A FK „Jezero“ – FK „Mornar“, čime bi počinili prekršaj iz člana 81 stav 1 tačka 8 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se igrač Ratknić Rajko do donošenja odluke Disciplinske komisije FSCG. Protiv odluke o suspenziji žalba nije dozvoljena.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Pavićević Nemanja – FK „Kom“; Ljuljđuraj Kastriot – FK „Budućnost“; Mujković Bajro – OFK „Titograd“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Ratknić Rajko – FK „Mornar“; Vujačić Viktor – FK „Sutjeska“.

Kadetska liga Crne Gore - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 16. kola Kadetske lige Crne Gore - grupa B: Marljukić Miloš, Poček Andrija, Lalatović Darko – FK „PETROVAC“; Miljenović Nikola – FK „LOVĆEN“; Jaji Armend, Markaj Driton, Purović Enis – FK „DEČIĆ“; Lepetić Ranko, Radović Jovan, Sukara Miljan – FK „BUDVA“; Vukanić Danilo – FK „BRSKOVO“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Poček Andrija – FK „Petrovac“; Lepetić Ranko, Radović Jovan – FK „Budva“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović