Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik treće generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Miljan Radović uspješno odbranio diplomski rad u sklopu I semestra pred kandidatima VIII generacije UEFA „ B“ licence i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Radović je odradio jednonedjeljno stažiranje u NK Maribor iz Slovenije i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Maribor “.

Članovi komisije pred kojom je Radović branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Stanko Tomičić, Boris Ljutica i Milorad Malovrazić.