Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik treće generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Rade Petrović Njegoš uspješno odbranio diplomski rad u sklopu III semestra pred kandidatima V generacije UEFA „ A“ licence i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Petrović Njegoš je odradio dvonedjeljno stažiranje u HNK Rijeka iz Rijeke i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Rijeka “.

Članovi komisije pred kojom je Petrović Njegoš branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Dejan Vukićević, Boris Ljutica i Kosta Goranović.