Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate V generacije na edukaciji za UEFA „A“ licencu, druga grupa, da će se treći semestar održati od 19. do 24. oktobra 2020. godine, u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Kandidati su u obavezi da donesu seminarski rad i da ga predaju po dolasku na semestar.

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (30 eura dan) i dužni su da ponesu sportsku opremu (patike i kopačke), dok će ostatak opreme dobiti po dolasku u hotel.

Kandidati moraju biti zdravstveno i kondiciono spremni za praktičan rad i moraju imati lap top računar tokom predavanja.

Kandidati druge grupe UEFA „A” licence su obavezni da se prijave u hotel „Palma“ u Tivtu u ponedjeljak, 19.10.2020. do 15 časova.