Seminar za sudije sa Jedinstvene liste održan je u prethodna dva dana u Podgorici.

Organizovao je uz poštovanje mjera preporučenih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT), a sastojao se iz tri dijela.

U prvog dijelu odrađeni su ljekarski pregledi, drugi segment činili su trčanje i fintes test, dok je treći dio podrazumijevao edukaciju putem online predavanja.

Od 17 sudija sa liste za suđenje, njih 15 je pristupilo seminaru, a samo jedan nije bio uspješan na fitnes testu. Od 21 pomoćnog sudije, 18 je pristupilo seminaru, a takođe samo jedan nije zadovoljio na fitnes testu.

Seminar za sudije sa Razvojne liste održaće se 16. i 17. avgusta, takođe u Podgorici.