Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate VIII generacije na edukaciji za UEFA „B“ licencu, prva grupa, da će se treći semestar održati od 23. do 28. avgusta 2020. godine, u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Takođe, Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate VIII generacije na edukaciji za UEFA „B“ licencu, druga grupa, da će se treći semestar održati od 30. avgusta do 4. septembra 2020. godine, u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Kandidati su obavezni da izvrše kompletnu uplatu školarine na žiro račun 525-275-92 Centar za edukaciju trenera FSCG, jer u suprotnom neće moći da prisustvuju seminaru.

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (35 eura dan) i dužni su da ponesu sportsku opremu (patike i kopačke), dok će ostatak opreme dobiti po dolasku u hotel.

Kandidati moraju biti zdravstveno i kondiciono spremni za praktičan rad i moraju imati lap top računar tokom predavanja.

Kandidati prve grupe VIII generacije UEFA „B“ licence su obavezni da se prijave u hotel „Palma“ u Tivtu u nedjelju 23. avgusta 2020. do 17:00 časova, odnosno, kandidati druge grupe UEFA „B“ licence u nedelju 30. avgusta 2020. do 17:00 časova.