U Crnoj Gori do sada testirana 3.364 igrača...

Aktivnosti na sprovođenju ,,Vameval“ testa, preporučenog od strane Evropske fudbalske asocijacije (UEFA), nastavljene su tokom maja i juna.

Projekat „Vameval“ testiranja u Crnoj Gori traje pune tri godine i predstavlja polaznu osnovu za što kvalitetniji razvoj omladinskog fudbalu u Crnoj Gori.

Fokus ,,Vameval“ testa su igrači uzrasta od 13 do 16 godina, ali su u okviru projekta testirane i starije uzrasne kategorije klubova Telekom 1.CFL, Druge lige Crne Gore i 1.ŽFL, kao i sve mlađe nacionalne selekcije.

Boris Ljutica, koordinator „Vameval“ testiranja za Crnu Goru ispred FSCG, do sada je obavio testiranja 3.364 igrača. Jedan od ciljeva testiranja je da omogući trenerima utvrđivanje strukture testirane grupe, kao i nivoa razvijenosti aerobne izdržljivosti igrača, što u konačnom omogućava izradu i korekciju programa rada u narednom periodu i pravilan razvoj aerobne izdržljivosti, posebno u senzitivnim razvojnim fazama.

Podaci dobijeni iz trogodišnjeg perioda ,,Vameval“ testiranja bili su od velike pomoći trenerima koji rade u mlađim selekcijama za planiranje početnog makrociklusa kroz mikrocikluse, odnosno za početak rada poslije više od dva mjeseca pauze zbog pandemije virusa COVID-19.