Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 04.06.2020. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 25. kola Telekom 1.CFL: Merdović Marko, Vukčević Marko – FK ,,GRBALJ“; Miličković Marko, Peličić Ognjen, Roganović Bojan – OFK ,,TITOGRAD“; Mirković Luka – FK ,,BUDUĆNOST“; Grivić Dragan, Kojašević Damir – FK ,,SUTJESKA“; Ivanović Nikola, Kajević Demir, Milić Aleksandar – FK ,,PETROVAC“; Kaluđerović Andrija, Radulović Miloš – FK ,,KOM“; Čelebić Nikola, Agović Jasmin, Kordić Šaleta – FK ,,PODGORICA“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. P/25 od 04.06.2020 godine protiv FK „Sutjeska“ zbog nesportskog ponašanja njihovih organizovanih navijača na utakmici 25. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Sutjeska“ – FK „Petrovac“, koji su od samog početka utakmice počeli da pjevaju uvrjedljive pjesme na račun Fudbalskog saveza Crne Gore i ubacili jednu baklju u teren sa vanjske strane stadiona, pa je sudija prekinuo utakmicu u trajanju od jednog minuta.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Sutjeska“ zbog nereda koje su izazvali njihovi organizovani navijači na način što su pjevali uvrjedljive pjesme i vrijeđali FSCG i ubacivalii pirotehnička sredstva zbog čega je utakmica 25. kola Telekom 1.CFL FK „Sutjeska“ – FK „Petrovac“ bila prekinuta, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Vukčević Marko – FK „Grbalj“; Roganović Bojan – OFK „Titograd“; Kordić Šaleta – FK „Podgorica“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kojašević Damir – FK „Sutjeska“.

Druga liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 23. kola Druge lige Crne Gore: Tući Marko, Rudović Anđelo – FK „DEČIĆ“; Marveggio Andrew, Čavor Vasilije – FK „BOKELJ“; Kažić Marko, Pešukić Danilo, Kacić Benjamin – FK „MORNAR“; Šunjević Siniša, Bogićević Balša – FK „DREZGA“; Krgović Ranko, Todorović Mirko – FK „ARSENAL“; Ivanović Ivan, Pejović Matija, Montenegro Julian – FK „LOVĆEN“; Tmušić Nikola, Milačić Vuk – FK „JEZERO“; Matunović Igor, Kurti Edmond – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Šćepanović Srđan, Idrizović Mirza – FK „JEDINSTVO“; Anđelić Božo, Stanisavić Siniša, Tahirović Amer – FK „IBAR“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Tući Marko – FK „Dečić“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Rudović Anđelo – FK „Dečić“; Krgović Ranko – FK „Arsenal“; Montenegro Julian – FK „Lovćen“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (osam javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Šćepanović Srđan, Idrizović Mirza – FK „Jedinstvo“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Rudović Adrijanu, igraču FK „Bokelj“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 23. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Dečić“ - FK „Bokelj“ i nema pravo nastupa  na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 03.06.2020. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Radinović Stefanu, igraču FK „Lovćen“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 23. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Arsenal“ - FK „Lovćen“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 03.06.2020. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Ramović Amiru, igraču FK „Otrant-Olympic“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 23. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Jezero“ - FK „Otrant-Olympic“ i nema pravo nastupa  na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 03.06.2020. godine.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 11. kola Futsal lige Crne Gore: Konatar Ljubo, Koprivica Marko – KMF „STUDENTSKI DOM“; Sijarić Elvis – KMF „JEDINSTVO“; Vuković Danilo, Nikolić Marko – KMF „NIKŠIĆ“.

Konstatuje se:

- Odluka Komisije za takmičenje FSCG br. 1089/F-11 od 04.06.2020. godine o registraciji utakmice 11. kola Futsal lige Crne Gore, između KMF „Mirabile moda“ – KMF „Bajo Pivljanin“ službenim rezultatom 0:3 Pff u korist KMF „Bajo Pivljanin“.

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. F/11 od 01.06.202. godine protiv predsjednika KMF „Mirabile moda“ Dukić Vjekoslava zbog nesportskog ponašanja prema članu Komisije za takmčenje Predragu Pajoviću.

- Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i Odluku o registraciji utakmice br. 1089/F-11 i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv KMF „Miabile moda“ – Podgorica zbog zanemarivanja obaveza koje proističu iz Pravilnika i drugih propisa fudbalske organizacije na utakmici 11. kola Futsal lige Crne Gore, između KMF „Mirabile moda“ – KMF „Bajo Pivljanin“, čime bi počinio prekršaj iz člana 102 stav 1 tačka 7 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Dukić Vjekoslava – predsjednika KMF „Mirabile moda“ zbog nesportskog ponašanja prema zvaničniku FSCG članu Komisije za takmičenje Predragu Pajoviću na utakmici  11. kola Futsal lige Crne Gore, između KMF „Mirabile moda“ – KMF „Bajo Pivljanin“, čime bi počinio prekršaj iz člana 56 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Suspenduje se Dukić Vjekoslav shodno članu 145 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović