Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 13.03.2020. godine u Podgorici.

Druga liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 22. kola Druge lige Crne Gore: Bakić Danilo – FK „BOKELJ“; Šćepanović Srđan, Gordić Vladan, Banda Haris – FK „JEDINSTVO“; Dacić Sead, Murić Ibrahim – FK „IBAR“; Kontić Davor, Raković Aleksandar, Radunović Ilija – FK „JEZERO“; Orahovac Kenan – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Ličina Samir, Todorović Mirko, Krgović Ranko – FK „ARSENAL“; Draganić Marko, Radišić Mirko – FK „LOVĆEN“; Bećirović Radovan – FK „MORNAR“; Bogićević Balša – FK „DREZGA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Raković Aleksandar – FK „Jezero“; Bećirović Radovan – FK „Mornar“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Dacić Sead – FK „Ibar“; Draganić Marko – FK „Lovćen“; Bogićević Balša – FK „Drezga“.

Futsal liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 10. kola Futsal lige Crne Gore: Delić Goran – KMF „BAJO PIVLJANIN“; Dukić Milisav, Marković Filip, Bogićević Denis – KMF „GORŠTAK“; Bjelanović Marko – KMF „CATTARO 2019“; Jakovljević Dragan – KMF „NIKŠIĆ“; Adžibulić Eldan – KMF „JEDINSTVO“; Kostić Miloš – KMF „MIRABILE MODA“; Pejović Igor, Zindović Danijel – KMF „MILITARY FUTSAL TEAM“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (dvije javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Marković Filip – KMF „Gorštak“; Bjelanović Marko – KMF „Cattaro 2019“; Zindović Danijel – KMF „Military futsal team“.

- Shodno članu 23 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (četiri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Adžibulić Eldan – KMF „Jedinstvo“.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović