Delegacija Centra za edukaciju trenera FSCG, koju su činili direktor dr Niko Raičković, sekretar i edukator Boris Ljutica i Grassroots menadžer FSCG Amil Gerina, boravila je od 2. do 4. marta u Frankfurtu, na seminaru edukacije i usavršavanja edukatora Grassroots trenera u organizaciji Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Seminar se odnosio  na elaboraciju sadašnjeg sistema edukacije Grassroots trenera, uvođenja Grassroots licence, implementiranje UEFA C licence u piramidu edukacije CET FSCG, koja će stupiti na snagu od juna 2020. godine, po novom modelu realnog učenja koji se realizuje i koji će se primjenjivati u edukaciji trenera na svim nivoima za sticanje nacionalnih i UEFA licenci, u centrima za edukaciju trenera matičnih saveza.

Najznačajnija tema seminara odnosila se na regulisanje statusa edukatora u nacionalnim savezima i tendencija da budu trajno povezani sa savezom, kao i njihovo regrutovanje i usavršavanje kroz UEFA seminare i Nacionalne kurseve za edukaciju.

Rad seminara bio je koncipiran na konstantnoj interakciji i u radionicama zemalja učesnica, a crnogorska delegacija je imala značajno i odlično ocijenjeno učešće tokom seminara, u svim aktivnostima, posebno u dijelu prezentacije rada, kako na teorijskoj, tako i na praktičnoj osnovi.

Na seminaru su, osim učesnika iz zemlje domaćina, učestvovali su i delegacije fudbalskih saveza iz Rusije, Bjelorusije, Belgije, Švedske i Lihtenštajna.