Fudbalski savez Crne Gore moli sve zainteresovane redakcije da najkasnije do petka, 20. marta 2020. godine, akredituju svoje novinare za izvještavanje sa:

- prijateljske utakmice seniorskih reprezentacija Crne Gore i Letonije koja se igra 26. marta 2020. godine na Gradskom stadionu u Podgorici sa početkom u 20:45 časova,

- prijateljske utakmice seniorskih reprezentacija Crne Gore i Luksemburga koja se igra 30. marta 2020. godine na Gradskom stadionu u Podgorici sa početkom u 18:00 časova.

Aplikacije moraju biti dostavljene na memorandumu firme ili sa zvaničnog naloga elektronske pošte redakcije i moraju sadržati ime, datum rođenja i funkciju prijavljenih reportera (novinara, fotografa ili kamermana), kao i naziv utakmice za koju se isti akredituju.

Novinari koji se prvi put akredituju za utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije obavezni su da uz zahtjev prilože kopiju novinarske legitimacije.

Aplikacije moraju biti dostavljene putem e-maila na adresu: press@fscg.me

Napomena

- Aplikacije koje pristignu sa zakašnjenjem ili na drugačiji način neće se razmatrati.

- Fudbalski savez ima pravo na ograničenje broja izdatih akreditacija, pa vas najljubaznije molimo da vaš zahtjev prilagodite vašim stvarnim potrebama.