Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 02.03.2019. godine u Podgorici.

Druga liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama  20. kola Druge lige Crne Gore: Rudović Adrijan, Stevović Miloš, Čavor Marko – FK „BOKELJ“; Radunović Ilija – FK „JEZERO“; Idrizović Mirza, Nikolić Dragan, Šćepanović Srđan – FK „JEDINSTVO“; Kotorac Ivan, Pepić Dejan, Krgović Ranko, Mršulja Velibor – FK „ARSENAL“; Vukmarković Nino, Nakahara Shoya – FK „MORNAR“; Divanović Mehmed, Ljamović Enis, Matunović Igor – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Adžović Aldin, Lulgjuraj Pjeter, Dedić Radoš – FK „DEČIĆ“; Mudreša Nikola – FK „LOVĆEN“; Filipović Kristijan – FK „DREZGA“.

Konstatuje se:

Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. 20/D protiv FK „Lovćen“ zbog slabe organizacije utakmice 20. kola Druge lige Crne Gore, između FK „Lovćen“ - FK „Drezga“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG,  i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluke:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK „Lovćen“ zbog slabe organizacije utakmice 20. kola Druge lige Crne Gore, između FK „Lovćen“ - FK „Drezga“, čime bi počinio prekršaj iz člana 74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela i sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Rudović Adrijan – FK „Bokelj“; Nikolić Dragan – FK „Jedinstvo“; Kotorac Ivan – FK „Arsenal“; Ljamović Enis – FK „Otrant-Olympic“; Lulgjuraj Pjeter – FK „Dečić“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Čavor Marko – FK „Bokelj“; Šćepanović Srđan – FK „Jedinstvo“; Mršulja Velibor – FK „Arsenal“; Vukmatković Nino – FK „Mornar“.

- Shodno članu 56 Discipliskog pravilnika FSCG, zvaničniku - predstavniku FK „Bokelj“ Ognjanović Dejanu izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na tri utakmice zbog nesportskog ponašanja prema zvaničniku – predstavniku FK „Jezero“ Radončić Dženanu na utakmici 20. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Bokelj“ - FK „Jezero“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.03.2020. godine.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, zvaničniku -predstavniku FK „Jezero“ Radončić Dženanu izriče se disciplinska mjera Zabrana obavljanja funkcija na tri utakmice zbog nesportskog ponašanja prema zvaničniku – predstavniku FK „Bokelj“ Ognjanović Dejanu, na utakmici 20. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Bokelj“ - FK „Jezero“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.03.2020. godine.

Omladinska liga Crne Gore - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 1. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A: Milić Bogdan, Mijović Lazar, Mrvaljević Marko - FK „BUDUĆNOST“; Penda Pavle, Stešević Đorđe – FK „GRBALJ“; Drašković Jovan – FK „KOM“; Aleksić Aleksandar – FK „PETROVAC“; Drinčić Matija, Vasecki Vasilije – FK „ISKRA“; Rakočević Lazar, Radović Stefan, Mališić Petar – OFK „TITOGRAD“; Đukanović Aleksandar, Bulajić Sava – FK „SUTJESKA“; Bojanović Balša, Vuković Dušan – FK „PODGORICA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Milić Bogdan – FK „Budućnost“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Boričić Luki – igraču FK „Kom“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 1. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A, odigrane između FK „Kom“ - FK „Petrovac“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.03.2020. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Jošanović Bogdanu – igraču FK „Petrovac“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 1. kola Omladinske lige  Crne Gore - grupa A, odigrane između FK „Kom“ - FK „Petrovac“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.03.2020. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović