Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 09.12.2019. godine u Podgorici.

Omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 15. kola Omladinske lige Crne Gore: Dragojević Nikola – FK „MORNAR“; Adžović Bajram, Mustagrudić Amel – FK „DEČIĆ“; Vuković Dušan, Janjić Nikola – FK „SUTJESKA“; Radulović Petar, Krkeljić Luka, Striković Vuk – FK „BUDUĆNOST“; Milović Miloš, Pribilović Petar – FK „GRBALJ“; Međedović Dennis, Marsenić Andrija – FK „BERANE“; Matanović Nikola – FK „ZETA“; Terzić Marko – FK „RUDAR“; Kolić Danis – FK „JEDINSTVO“; Tadić Petar – FK „ISKRA“; Ukšanović Nikola – FK „PODGORICA“; Kostić Lazar, Jovanović Nemanja – FK „DREZGA“; Laban Vladan – FK „KOM“; Ljuca Jasmin, Boljević Rajko, Mićović Luka – FK „PETROVAC“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Vuković Dušan, Janjić Nikola – FK „Sutjeska“; Pribilović Petar – FK „Grbalj“; Marsenić Andrija – FK „Berane“; Ukšanović Nikola – FK „Podgorica“; Kostić Lazar, Jovanović Nemanja – FK „Drezga“; Ljuca Jasmin – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Mićović Luka – FK „Petrovac“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, Laban Vladanu – igraču FK „Kom“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na tri utakmice zbog  nesportskog ponašanja – vrijeđanja sudije utakmice na utakmici 15. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ - FK „Petrovac“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 08.12.2019. godine.

Kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 17. kola Kadetske lige Crne Gore: Kolić Šaban – FK „JEZERO“; Stojanović Savo – FK „MORNAR“; Kostić Vladimir, Antović Božidar – FK „ISKRA“; Ajković Andrija – FK „ZETA“; Pepeljak Adis – FK „PETROVAC“; Đukić Jovan, Magdelinić Đorđe, Ćetković Balša – FK „BUDUĆNOST“; Đukanović Andrija – FK „PODGORICA“; Čolan Aleksandar, Radulović Vanja – FK „BOKELJ“; Miljenović Nikola, Vujović Risto – FK „LOVĆEN“; Milić Sava, Šaković Rade, Zlajić Ivan – OFK „TITOGRAD“; Žaković Aleksandar, Jezdić Đorđe – OFK „BERANE“; Tešović Igor – FK „RUDAR“; Rozgaja Nemanja – FK „GRBALJ“; Ljamović Admir – FK OTRANT-OLYMPIC“; Šapurić Vasilije – FK „SUTJESKA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Kolić Šaban – FK „Jezero“; Stojanović Savo – FK „Mornar“; Antović Božidar – FK „Iskra“; Miljenović Nikola – FK „Lovćen“; Milić Sava – OFK „Titograd“; Tešović Igor – FK „Rudar“; Šapurić Vasilije – FK „Sutjeska“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Čolan Aleksandar – FK „Bokelj“; Vujović Risto – FK „Lovćen“; Žarković Aleksandar – OFK „Berane“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Mugoša Damjanu – igraču FK „Budućnost“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici  17. kola Kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Budućnost“ - FK „Podgorica“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 08.12.2019. godine.

- Shodno članu 60 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Kustudija Petru – igraču FK „Lovćen“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na dvije utakmice zbog  grube igre na utakmici 17. kola Kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Bokelj“ - FK „Lovćen“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 07.12.2019. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović