Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava polaznike III generacije UEFA ,,Pro“ licence da će se realizacija četvrtog semestra održati od 14. do 23. decembra 2019. godine, u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Kandidati III generacije UEFA ,,Pro“ licence su obavezni da borave u hotelu „Palma“ tokom cijelog seminara.

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu i dužni su da ponesu sportsku opremu (patike i kopačke), dok će ostatak opreme dobiti po dolasku u hotel. Takođe, kandidati moraju biti zdravstveno i kondiciono spremni za praktičan rad i moraju imati lap top računar tokom predavanja.

Kandidati su obavezni da dođu u nevedeni hotel u Tivtu u subotu, 14. decembra 2019. godine, do 17:00 časova.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković