Vijesti i dokumenti iz svih takmičenja biće ažurirani blagovremeno...

Sajtovi tri Udruženja klubova FSCG - Jug, Centar i Sjever, redizajnirani su i aktivni od danas.

Na moderno dizajniranoj internet prezentaciji možete pronaći sve vezano za takmičenja u okviru svakog od Udruženja klubova, propise i dokumenta koja izdaje to Udruženje, kao i organizacionu strukturu tog Udruženja klubova.

Vijesti i dokumenti iz svih takmičenja biće ažurirani blagovremeno, čime će biti ostvaren značajan napredak u ondosu na dosadašnju interent prezentaciju Udruženja klubova.

Adrese na kojima se nalaze sajtovi su sljedeće:

https://jug.fscg.me
https://centar.fscg.me
https://sjever.fscg.me