Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 03.09.2019. godine u Podgorici.

Telekom 1.CFL

Opomenuti igrači na utakmicama 6. kola Telekom 1.CFL: Tahirović Berin – FK ,,RUDAR“; Rogošić Vladislav – FK ,,ISKRA“; Petrović-Njegoš Mihailo, Popović Žarko – FK ,,KOM“; Grivić Dragan – FK ,,SUTJESKA“; Tachibana Ryoya – FK ,,PETROVAC“; Chukwujekwu Simeon Ajanah Chinedu – OFK ,,TITOGRAD“; Boljević Dejan, Mirković Luka, Raičković Miloš – FK ,,BUDUĆNOST“; Zečević Miloš, Đukanović Marko – FK ,,GRBALJ“.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Rogošić Vladislav – FK „Iskra“.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG, zvaničniku-treneru FK „Iskra“ Krstajić Milošu izriče se disciplinska mjera zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici i novčana kazna u iznosu od 400 eura zbog nesportskog ponašanja - vrijeđanja zvaničnika – sudija utakmice na utakmici 6. kola Telekom 1.CFL, odigrane između FK „Podgorica“ - FK „Iskra“ i nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 31.08.2019. godine.

Druga liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 4. kola Druge lige Crne Gore: Banićević Miloš, Poček Igor, Janković Đorđe - FK „BOKELJ“; Vilotijević Žarko, Šutković Semir, Goranović Simo, Škrijelj Demir, Shimokawa Masato - FK „IBAR“; Drešković Meldin, Kontić Davor, Radenović Saša – FK „JEZERO“; Ramović Amir, Rexhoviq Benjamin – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Manojlović Ćetko – FK „ARSENAL“; Pejović Matija – FK „LOVĆEN“; Najdanović Mladen – FK „MORNAR“; Radonjić Nikola, Vujisić Vladimir, Popović Jovan – FK „DREZGA“; Vulaj Kristijan, Knežević Ivan – FK „DEČIĆ“.

Konstatuje se:

- Prijava Komisije za takmičenje FSCG br. D/4 od 02.09.2019. godine protiv FK “Ibar” - Rožaje zbog slabe organizacije i nereda navijača na utakmici 4. kola Druge lige Crne Gore, FK „Ibar“ - FK „Jezero“.

Nakon uvida u prijavu Komisije za takmičenje FSCG i zvanične izvještaje zvaničnika utakmice, Disciplinska komisija FSCG je donijela odluku:

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv FK ,,Ibar“ - Rožaje zbog slabe organizacije i nereda navijača na utakmici 4. kola Druge lige Crne Gore FK „Ibar“ - FK „Jezero“, čime bi počinio prekršaj iz člana  74 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Radenović Saša – FK „Jezero“.

- Shodno članu 59 stav 1 tačka 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, FK  „Ibar“ izriče se disciplinska mjera novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog pet opomenutih igrača na utakmici 4. kola Druge lige Crne Gore, odigrane između FK „Ibar“ - FK „Jezero“.

Omladinska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 4. kola Omladinske lige Crne Gore: Kosać Nikola – FK „IGALO“; Dević Danilo, Međedović Dennis, Dobrašinović Aleksandar – FK „BERANE“; Ivezić Andrej – FK „DEČIĆ“; Dragaš Marko – FK „RUDAR“; Hajdarović Ajlan, Dragojević Nikola, Begzić Amir – FK „MORNAR“; Muzurović Amir, Joksimović Sergej, Šćepanović Marko – OFK „TITOGRAD“; Vuković Dušan – FK „SUTJESKA“; Krivokapić Andrija – FK „PODGORICA“; Bogetić Vlado – FK „GRBALJ“; Bultović Luka – FK „KOM“; Stajkić Gojko – FK „ZETA“; Šćepanović Spasoje, Pepeljak Aldin, Mićović Luka – FK „PETROVAC“; Božović stefan – FK „JEDINSTVO“; Jovanović Vojislav – FK „ISKRA“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Muzurović Amir – OFK „Titograd“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Martinović Jasminu – igraču FK „Mornar“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 4. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između FK „Rudar“ - FK „Mornar“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.09.2019. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Milošev Nikoli – igraču FK „Kom“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 4. kola Omladinske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ - FK „Zeta“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 01.09.2019. godine.

Kadetska liga Crne Gore

Opomenuti igrači na utakmicama 5. kola Kadetske lige Crne Gore: Žarković Aleksandar – OFK „BERANE“; Murić Mirzet, Hasović Emrah – FK „IBAR“; Pavićević Bojan – FK „KOM“; Petović Gojko, Rozgaja Nemanja, Ivanović Dušan – FK „GRBALJ“; Ljamović Admir – FK „OTRANT-OLYMPIC“; Tomašević Stevan – FK „PETROVAC“; Vučetić Lazar, Krstonijević Marko, Dukić Vladan – FK „RUDAR“; Perišić Jovan, Uskoković Matija, Ramović Lazar, Popović Luka – FK „ISKRA“; Mihaljević Luka – OFK „TITOGRAD“; Miletić Stefan – FK „ARSENAL“; Đinović Ognjen – FK „ZETA“; Dakić Damjan – FK „BUDUĆNOST“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Hasović Emrah – FK „Ibar“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Dragović Vojinu – igraču FK „Grbalj“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 5. kola Kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Kom“ - FK „Grbalj“  i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 31.08.2019. godine.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Serbus Ivanu – igraču FK „Arsenal“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 5. kola Kadetske lige Crne Gore, odigrane između FK „Jezero“ - FK „Arsenal“  i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 31.08.2019. godine.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović