U Crnoj Gori do sada testirana 2.242 igrača...

Aktivnosti na sprovođenju ,,Vameval“ testa, preporučenog od strane UEFA, nastavljene su tokom jula i avgusta ove godine.

Projekat „Vameval“ testiranja u Crnoj Gori već traje tri godine i predstavlja polaznu osnovu za što kvalitetniji razvoj omladinskog fudbalu u Crnoj Gori.

Fokus ,,Vameval“ testa su igrači uzrasta od 13 do 16 godina, ali su u okviru projekta testirane i starije uzrasne kategorije klubova Telekom 1.CFL, Druge lige i 1.ŽFL, kao i sve mlađe nacionalne selekcije.

Boris Ljutica, koordinator „Vameval“ testiranja za Crnu Goru ispred FSCG, do sada je obavio testiranja 2.242 igrača. Jedan od ciljeva testiranja je da omogući trenerima utvrđivanje strukture testirane grupe, kao i nivoa razvijenosti aerobne izdržljivosti igrača, što u konačnom omogućava izradu i korekciju programa rada u narednom periodu i pravilan razvoj aerobne izdržljivosti, posebno u senzitivnim razvojnim fazama.