Komisija za takmičenje FSCG, na sjednici održanoj 17.05.2019. godine, donijela je odluku kojom se uvažava Žalba FK „Jezero“, pa se utakmica 34. kola Druge lige Crne Gore FK „Jezero“ - FK „Kom“ registruje službenim rezultatom 3:0 Pff u korist FK „Jezero“.

Na utakmicu 34. kola Druge lige Crne Gore, FK „Jezero“ – FK „Kom“, koja je odigrana dana 12.05.2019. godine u Plavu, FK „Jezero blagovremeno je uložio Žalbu koja je uredno taksirana.

FKJezero“ u žalbi navodi da je na navedenoj utakmici FK „Kom“ napravio nepravilnosti zbog kojih je njhov klub oštećen. Dalje se u Žalbi ukazuje na član 19 stav 1 Propozicija o takmičenju Druge fudbalske lige u kojem je jasno naznačeno - „Klub je obavezan da započne i završi prvo poluvrijeme sa najmanje 3 (tri) igrača mlađa od 21 godine, koji ne mogu biti strani državljani“. FK „Kom“ je utakmicu započeo sa 3 (tri) igrača mlađa od 21 godine, međutim, u 43/44' igrač FK „Kom“ br. 18. Popović Žarko, koji je bio jedan od navedene trojice mlađih igrača od 21 godine, dobio je crveni karton.  Stručni štab FK „Kom“, iako je na klupi imao 3 (tri) igrača mlađa od 21 godine, nije izvršio zamjenu kojom bi u igru uveo jednog od njih, pa je prvo poluvrijeme završio sa 2 (dva) igrača mlađa od 21 godine, čime je prekršio član 19 Propozicija o takmičenju Druge lige Crne Gore.

Komisija za takmičenje FSCG razmotrila je navode Žalbe FK „Jezero“, pa je uvidom u zapisnik o odigranoj utakmici utvrdila da su navodi u Žalbi FK „Jezero“ u potpunosti tačni, te je na osnovu člana 67 stav 1 tačka 10 Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i člana 19 stav 1 Propozicija takmičenja Druge lige odlučila kao u izreci ove Odluke.

Komisija za takmičenje FSCG

Predsjednik

Božidar Mićunović