Zapisnik sa sjednice Disciplinske komisije FSCG održane 15.03.2019. godine u Podgorici.

Omladinska liga - grupa A

Opomenuti igrači na utakmicama 3. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A: Babić Anto, Bulajić Sava - FK „SUTJESKA“; Knežević-Gojačanin Mihailo - FK „JEDINSTVO“; Lačević Marko - FK „KOM“; Lambulić Mijat - FK „ZETA“; Vraneš Andreij, Drobnjak Filip - FK „GRBALJ“.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Babić Anto - FK „Sutjeska“; Lambulić Mijat - FK „Zeta“; Drobnjak Filip - FK „Grbalj“.

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Bojović Ivanu igraču FK „Budućnost“, izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog  izrečene druge javne opomene na utakmici 3. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa A, odigrane između FK „Kom“ - FK „Budućnost“ i nema pravo nastupa sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 14.03.2019. godine.

Omladinska liga - grupa B

Opomenuti igrači na utakmicama 3. kola Omladinske lige Crne Gore - grupa B: Hočko Dario - FK „LOVĆEN“; Dervišević Rijad, Pajović Rajko - FK „PETROVAC“; Dušaj Ljeon, Vuljaj Martin - FK „DEČIĆ“; Radulović Lazar, Bošković Vasilije, Šaranović Pavle, Mujović Marko - FK „ISKRA“.

Termin odigravanja utakmice FK „Berane“ - FK „Arsenal“ biće naknadno utvrđen.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Bošković Vasilije - FK „Iskra“.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (šest javnih opomena), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Pajković Rajko - FK „Petrovac“.

- Shodno članu 134 Disciplinskog pravilnika FSCG, pokreće se disciplinski postupak protiv Pavićević Vlajka, zvaničnika FK „Iskra“, zbog nesportskog ponašanja - vrijeđanja zvaničnika utakmice sudije Bojović Jovice po završetku utakmice 3. kola Omladinske lige Crne Gore grupa B, između FK „Dečić“ - FK „Iskra“, čime bi počinio prekršaj iz člana 58 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

Disciplinska komisija FSCG
Predsjednik,
Rajko Radulović