Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava sve kandidate kojima u decembru 2018. godine ističe rok važenja UEFA ,,Pro“, UEFA „A“ i UEFA „B“ licenci, da će seminar za produženje validnosti biti održan od 21. do 23. decembra u hotelu ,,Palma“ u Tivtu.

Treneri su dužni da uplate kotizaciju na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG 525-275-92 za učešće na seminaru i izradu novih licenci, koje će biti produžene za naredne tri godine.

Iznosi kotizacija su sljedeći:

- za UEFA „Pro“ licencu 150 eura;

- za UEFA „A“ licencu 100 eura;

- za UEFA „B“ licencu 50 eura.

Treneri su obavezni da prilikom prijavljivanja na seminar dostave dokaz o uplati kotizacije.

Kandidati koji obnavljaju UEFA ,,A“ i UEFA ,,B“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u petak 21. decembra, do 17:00 časova.

Kandidati koji obnavljaju UEFA ,,Pro“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u subotu 22. decembra, do 10:00 časova.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor,
Dr Niko Raičković