Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik druge generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Predrag Vukotić uspješno odbranio diplomski rad i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Vukotić je odradio dvonedjeljno stažiranje u Vardaru iz Skoplja, nakon čega je odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu Fudbalskog kluba Vardar“.

Članovi komisije pred kojom je Vukotić branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Dr Kosta Goranović, Aleksandar Miljenović i Boris Ljutica.