Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava kandidate iz grupe B programa za UEFA „A" licencu da će četvrti semestra biti realizovan od 25. do 30. januara 2018. godine u hotelu "Magnolija" u Tivtu.

Kandidati su obavezni da izvrše uplatu rate školarine na žiro račun 525-275-92 Centra za edukaciju trenera FSCG i dostave dokaz o kompletnoj uplati po dolasku na semestar, da završe seminarske radove, da tokom predavanja imaju lap top računar i da ponesu sportsku opremu (kopačke i patike).

Kandidati sami snose troškove boravka u hotelu (30 eura), a moraju biti zdravstveno i kondiciono sposobni i spremni za praktičan rad.

Centar za edukaciju trenera
Direktor, 
Dr Niko Raičković